• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Cele i założenia programu:

 • upowszechnianie wśród naszych uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz rozważnego korzystania z zasobów przyrody
 • poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii
 • wspomaganie realizacji edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej i europejskiej
 • przenoszenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturowego

Wykonanie: Dan-net