• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Cele i zadania  Samorządu Uczniowskiego

 1. Organizacja działalności kulturalno oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
 4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizację dyskotek.
 6. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 7. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Aby przeczytać cały plan pobierz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

,,Bezpieczeństwo w sieci”

 W inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w dniu 24 lutego br. odbyła się wspólna lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum na temat "Bezpieczeństwo w sieci". Zajęcia odbyłysię w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczennice klas drugich Wiktoria Zawodnik i Ilona Sobczyk zaprezentowały zebranym zagrożenia komputerowe na jakie jesteśmy narażani każdego dnia .Łatwo jest zauważyć, że wiele osób źle korzysta z Internetu lub też uzależnia się od niego. Zbyt częste korzystanie z "sieci" może prowadzić do osłabienia więzi międzyludzkich,a nawet do zaburzeń osobowości jak socjopatia. Dzieci posiadające komputer z dostępem do Internetu są narażone na kontakt z treściami nieodpowiednimi lub szkodliwymi dla ich rozwoju psychicznego. Młodzież obejrzała filmy dydaktyczne poświęcone omawianej tematyce. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem netykiety czyli zasadami przyzwoitego zachowania w sieci oraz konsekwencjami prawnymi naruszania netykiety.

Szkolne Mikołajki

W dniu 7 grudnia gimnazjum odwiedził niecodzienny gość – św. Mikołaj w towarzystwie pięknych Śnieżynek. Długo oczekiwani goście odwiedzili z drobnymi upominkami wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi no i oczywiście uczniów gimnazjum . Wszyscy ,,grzeczni '' uczniowie dostali od Mikołaja słodki upominek.
Dziękujemy św. Mikołajowi, że i w tym roku nie zapomniał o Garbatce!

Dzień Integracji Uczniowskiej i ślubowanie klas pierwszych

W dniu  02 grudnia 2015r. Samorząd Szkolny na godzinie wychowawczej zorganizował Dzień Integracji Uczniowskiej połączony ze  ślubowanie klas pierwszych. Na wstępie chór zaśpiewał hymn szkolny,a pierwszoklasiści w obecności pani dyrektor Agnieszki Babańcy , pani wicedyrektor Eweliny Piecyk- Kowalskiej, wychowawców, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów złożyli uroczystą przysięgę dobrze się uczyć i godnie reprezentować szkołę. Po części oficjalnej klasy rozpoczęły rywalizację "na wesoło”.Wszystkie konkurencje oceniało jury w składzie: pani Danuta Rajn i pan Łukasz Wiraszka. Pierwszą zabawą były pytania o nauczycieli, w ten sposób sprawdziliśmy ile uczniowie o nich wiedzą. Druga konkurencja była najzabawniejsza ze wszystkich - śpiewanie piosenki z danym wyrazem. Każda klasa wychodziła na środek sali i prezentowała utwór z kolorem, rzeczą itd. Na koniec przedstawicieli klas zaprosiliśmy do konkurencji sportowej- skakanie na czas na skakance.  Nieoczekiwanie nie była to ostatnia konkurencja,ponieważ między klasami: 1b,2b i 3b był remis. Aby dowiedzieć się kto zajmie 3. miejsce liderzy grup zagrali w kalambury.  Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła klasa - 2a, drugie - 1a, a trzecie - 2b. Nagrodą były dyplomy zwalniające z niezapowiedzianej kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

W dniu 23 listopada odbyła się w gimnazjum DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA. Zabawa zorganizowana została przez Samorząd Szkolny .Uczniowie świetnie się bawili przy dźwiękach rytmicznej muzyki. Była dawka humoru i dobrej zabawy, a to jest najważniejsze!

AKCJA „ZNICZ”

Inicjatywą Samorządu Szkolnego była akcja „Znicz - pamiętamy o zmarłych”. W akcję włączyli się   uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych, a Samorządy Klasowe przekazały zebrane przez uczniów znicze. Wszystkie klasy wraz z wychowawcami  udali się na pobliski cmentarz parafialny , by zapalić znicze i oddać hołd tym, którzy  zginęli w walce o wolność Polski. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz a opiekunem panią Moniką Bernacik odwiedzili również mogiły Zofii Sztobryn i Lewandowiczów.

Lekcja Samorządu Uczniowskiego - Konwencja Praw Dziecka

Z  inicjatywy Samorządu w dniu 18 listopada została przeprowadzona wspólna lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum na temat Konwencji Praw Dziecka.
Na wstępie przewodnicząca SU Jessica Łyjak odczytała list Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka:

Dyrektorzy, Wychowawcy
i Nauczyciele Szkół
Szanowni uczniowie,

20 listopada, w Polsce po raz drugi obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać. Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało także przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji - w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach. Z mojego doświadczenia wynika, że jako te najważniejsze, zdecydowana większość dzieci wskazuje prawo do wyrażania własnego zdania.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Następnie Wiktoria Zawodnik przybliżyła uczniom historię powstania Konwencji Praw Dziecka. Młodzież obejrzała krótkie filmiki dydaktyczne na temat praw dziecka widzianych oczami gimnazjalistów.

Wybory, wybory i po wyborach...

Już trzeci raz wzięliśmy udział w III Ogólnopolskiej Akcji Samorządy Mają Głos organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od połowy września uczniowie mieli możliwość zapoznania się z sylwetkami kandydatów. Na plakatach wyborczych kandydaci prześcigali się w pomysłach i hasłach wyborczych. W dniu 30 września  w Ogólnopolskim Dniu Wyborów  uczniowie gimnazjum mogli osobiście wysłuchać prezentacji kandydatów. Nad prawidłowością wyborów czuwała komisja w składzie:
Magda Walczak, Magdalena Kowalska, Krzysztof Szafrański i Kacper Kupis. Uczniowie otrzymali karty do głosowania i wraz z nauczycielami wybrali nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego.

A oto nowe władze SU:
przewodnicząca: Jessica Łyjak
zastępca: Dominika Pawłowicz
protokolant: Wiktoria Zawodnik
członkowie:Malwina Skoczylas
Wiktoria Sikora

Wykonanie: Dan-net