• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Wolontariat 2014/2015

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia to Międzynarodowy dzień Wolontariusza z tej okazji odbył się w gimnazjum apel, by podziękować tym, którzy angażują się w działalność charytatywną na rzecz drugiego człowieka. Od ubiegłego roku szkolnego działa Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca,lecz także wyjątkowy sposób na rozwijanie własnego potencjału i najbardziej humanitarne oblicze społeczeństwa. Najbardziej aktywni wolontariusze SKW przedstawili zakres i efekty swojej pracy.

Na wyróżnienie zasługują:
Angelika Jezuita-pomoc młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji
Jessica Łyjak-akcje charytatywne i pomoc w świetlicy gminnej
Weronika Krakowiak-akcje charytatywne, pomoc w bibliotece szkolnej
Dorota Basaj-akcje charytatywne
Patrycja Strzelecka-prowadzenie zajęć tanecznych dla dwóch grup wiekowych
Agata Baran- zajęć tanecznych dla dwóch grup wiekowych
Klaudia Gawryołek--akcje charytatywne, pomoc w bibliotece szkolnej
Monika Hylińska--akcje charytatywne, pomoc w bibliotece szkolnej
Aleksandra Sekuła-pomoc młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji i zajęcia w przedszkolu
Kacper Strzelecki -akcje charytatywne

Pani dyrektor Agnieszka Babańca podziękowała opiekunowi SKW pani Monice Bernacik i wolontariuszom za ogromne zaangażowanie,za pomoc drugiemu człowiekowi,za działania na rzecz najmłodszych czy tez rozwijanie talentów. Uczniowie z rąk Pani Dyrektor otrzymali symboliczne upominki.

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”.Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się może zmienić najbardziej brakuje. Dlatego tez cała społeczność Zespołu Szkól Samorządowych włączyła się w ogólnopolską akcję przygotowania Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny. Nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie i ich rodzice przygotowali świąteczne podarunki  zgodnie z listą potrzeb rodziny. Przez cały tydzień koordynator akcji pani Monika Bernacik gromadziła rzeczy ofiarowywane przez wszystkich tych, którzy pragnęli się podzielić z innymi. I było tego całe mnóstwo....udało nam się przygotować 20 pięknych paczek dla wybranej rodziny. W sobotę 13 grudnia paczki zostały dostarczone rodzinie...łzy, wzruszenie,radość ..niedowierzanie,że aż tyle...Dziękuję...Udział w akcji Szlachetna Paczka zmienia..Pozwala wyjść poza siebie..To projekt z olbrzymim rozmachem, to praktyczna pomoc dla tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują. Ale rozmach Szlachetnej Paczki ma też inny wymiar. Dzieje się w nas. Mam nadzieję,ze w przyszłym roku staniemy się darczyńcami niejednej rodziny.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU W GIMNAZJUM

Wolontariat  rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów- wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
W marcu 2014r wstąpiliśmy  do Centrum Młodzieżowego Wolontariatu w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Pracę wolontarystyczne wykonujemy  w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Opiekunem została pani Monika Bernacik, a każdy chętny uczeń został zaproszony do współpracy. Z  każdym wolontariuszem i jego rodzicami  zawarto porozumienie o współpracy w bieżącym roku szkolnym. Wolontariusze zawarli kontrakt i porozumienie z opiekunem SKW. Wytypowaliśmy koordynatorów SKW są to: Weronika Krakowiak, Karolina Kęska i Magdalena Szewczyk. Dziewczyny wzięły udział
w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowane przez  Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ,,Arka”.Następnie uczennice przeprowadziły wewnętrzne szkolenie kandydatów  na wolontariuszy.
Spotkania wolontariuszy z opiekunem odbywały się w miarę potrzeb.
Główne działania SKW to:
-zajęcia taneczne z młodszymi dziećmi,
-pomoc w świetlicy szkolnej przy odrabianiu pracy domowej dzieciom młodszym,
-zajęcia w przedszkolu samorządowym,
-prace w bibliotece szkolnej
-praca w świetlicy gminnej.

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

Wolontariuszom skupionym w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu,
towarzyszy przesłanie:

„BRANIE WYPEŁNIA RĘCE, A DAWANIE WYPEŁNIA SERCE”

 1. Będę w swoim życiu kierował się następującymi wartościami: miłość, szacunek, odpowiedzialność za siebie i za innych, uczciwość, wrażliwość, służba drugiemu człowiekowi.
 2. Będę otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich. Będę szanował godność i prywatność swoich podopiecznych, zachowywał dyskrecję.
 3. Będę stale pracował nad kształtowaniem swojej postawy oraz rozwijaniem własnej osobowości.
 4. Będę starł się ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Postaram się nie zaniedbywać obowiązków szkolnych.
 5. Będę podejmował się obowiązków zgodnie z własnymi możliwościami i umiejętnościami i będę wywiązywał się z nich najlepiej jak potrafię.
 6. Nie będę składał obietnic, których nie jestem wstanie spełnić.
 7. Będę starł się umiejętnie gospodarować swoim czasem i zobowiązuję się przepracować społecznie minimum 2 godziny tygodniowo.
 8. Swoją postawą i zachowaniem będę dawał dobry przykład innym, kierując się zasadą: „wstyd za zło”.

Pobierz deklarację przynależności do Klubu

Pobierz Kontrakt dotyczący pracy w Centrum Wolontariatu Młodzieżowego

Pobierz Zgodę rodziców na przynależność dziecka do Klubu Młodzieżowego

Wykonanie: Dan-net