• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Rok szkolny 2012/2013

Zapracować na sukces

osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko

Tegoroczne dokonania uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w konkursach przedmiotowych napawają nas radością i dumą oraz skłaniają do refleksji dotyczących dotychczasowych wybitnych osiągnięć dzieci i młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Garbatce - Letnisko.

Nasza szkoła, jak każda placówka dydaktyczna, stara się zagwarantować wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. W przypadku niektórych naszych podopiecznych skutkuje to dodatkowo wysokimi lokatami w konkurach przedmiotowych i ogólnopolskich. Nie sposób nie wspomnieć tu finalistów i laureatów konkursów z lat ubiegłych, do szerokiego grona których należą m.in. Rafał Kołtun, Kacper Oreszczuk, Adam Głowienka, Maria Modrzejewska, Andrzej Modrzejewski, Patryk Mazur i Karolina Styczyńska.

Czytaj więcej...

Finał wojewódzki XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

4 kwietnia 2013 roku w Osiecku na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka odbył się IV etap XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, w którym uczestniczyła drużyna w składzie Gabriela Kołtun, Karolina Styczyńska, Mateusz Lis i Marcin Mickiewicz. Uczniowie gimnazjum zajęli V miejsce. Uczestników konkursu powitał Sylwester Chołast – Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych położonych na terenie parków krajobrazowych. Jego celem jest wykształcenie w uczniach postaw proekologicznych oraz zdobycie wiedzy na temat parków krajobrazowych położonych na terenie kraju. Szerokie spektrum dziedzin objętych formułą konkursu sprawia, iż przygotowując się do niego uczniowie zdobywają wiedza wykraczającą poza szkolne programy nauczania. Konkurs cieszy się dużym powodzeniem i na trwałe wpisał się w harmonogram przedsięwzięć o tematyce ekologicznej. W tym roku z terenu województwa mazowieckiego przystąpiło 476 osób z 25 szkół.

Bartłomiej Żyliński - Laureat Konkursu Historycznego.

23 lutego 2013 r. w Warszawie Bartłomiej Żyliński zdobył tytuł Laureata III etapu konkursu przedmiotowego z historii. Zarówno zwycięzcy jak i jego opiekunowi - panu Rafałowi Kąckiemu - gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

ANNA MAZUR – finalistka konkursu geograficznego 2012/2013.

Anna Mazur jest uczennicą klasy IIIA Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko. Zamiłowanie do przedmiotu, który "uczy patrzeć na świat", przejawiała od pierwszych lekcji geografii w gimnazjum. Od pierwszej klasy chętnie i systematycznie uczestniczyła również w zajęciach Koła Astronomiczno – Geograficznego, nie rezygnując z żadnej, nadarzającej się okazji uczestnictwa w terenowych zajęciach edukacyjnych. Treści i umiejętności programowe nigdy nie sprawiały Jej problemów, a zdobyte wiadomości niejednokrotnie wykraczały poza granicę wymagań.

Czytaj więcej...

XXII edycja konkursu "Moje spotkania z Puszczą"

18 października 2012 roku odbyło się posiedzenie jury XXII edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" pod hasłem "Rok z życia drzewa". Konkurs obejmował trzy dziedziny twórczości: plastykę (grafika, rysunek, malarstwo, collage), fotografię (czarno-białą i kolorową), literaturę (poezja i proza). Prace były oceniane w czterech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (6 - 9 lat), uczniowie szkół podstawowych (10 - 12 lat), uczniowie szkół gimnazjalnych (13 - 15 lat), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16 -19 lat).

Czytaj więcej...

I miejsce w konkursie „Poznajemy Polskie Parki Krajobrazowe”

Uczniowie Gimnazjum zajęli I miejsce w III etapie parkowym XII edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Drużyna w składzie: Gabriela Kołtun, Karolina Styczyńska, Marcin Mickiewicz i Mateusz Lis zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wykonanie: Dan-net