• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

"Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".
Juliusz Słowacki

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek: 12.45 – 13.30, 14.30 – 15.15

Wtorek: 8.00 – 8.45, 11.50 – 13.30, 14.30 – 15.15

Środa: 8.00 – 8.45, 11.50 – 12. 35, 13.40 – 14.25, 14.30 - 15.00

Czwartek: 12.45 – 15.15

Piątek: 11.50 – 13.30

Kim jest logopeda? Czym jest logopedia?

Słowo „logopedia” pochodzi od gr. "logos" – "słowo" i "paideia" – "wychowanie", czyli w wolnym tłumaczeniu logopedia to wychowanie słowa.

Irena Styczek podaje, że logopedia to "nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty".

Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Do zadań logopedy szkolnego należą:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej, mającej na celu nauczenie prawidłowej artykulacji wszystkich głosek języka polskiego, a także prawidłowego różnicowania dźwięków do siebie podobne,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
Wykonanie: Dan-net