• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Rok szkolny 2014/2015

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania oraz Tydzień Życzliwości

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w dniu 20 maja odbyła się lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum poświęcona obchodom Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania. Przewodnicząca SU Weronika Krakowiak przedstawiła historię powstania telefonów zaufania. Pierwszy na świecie telefon zaufania dla dzieci powstał w 1970 roku w Nowej Zelandii. Już kilka miesięcy później, niezależnie i bez wiedzy o tej inicjatywie, swoje działanie rozpoczął w Warszawie Młodzieżowy Telefon Zaufania. Przez ostatnie 40 lat powstawało wiele lokalnych i ogólnopolskich telefonów zaufania dla dzieci. Niektóre rozwijały się poprzez specjalizację i profesjonalizację oferty pomocowej, inne niestety kończyły swoją działalność. Dziś w Polsce istnieje kilkanaście telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Tylko nieliczne z nich są bezpłatne i ogólnodostępne. Fundacja Dzieci Niczyje, która prowadzi dwie linie pomocowe dla dzieci: 116 111 oraz 800 100 100. Codziennie kilkaset młodych osób rozmawia z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Dzielą się tym, co jest dla nich trudne i bolesne, mówią o tym, co ich niepokoi, szukają rozwiązań swoich problemów. Specyfiką tego telefonu jest jego dwoisty charakter: z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni również rolę interwencyjną. Po prelekcji uczniowie otrzymali od pani pedagog ulotki z numerami telefonów zaufania.

W drugiej części odbyło się podsumowanie Tygodnia Życzliwości. Kultura osobista i dobre maniery to cechy, które kształtujemy przez całe życie. Dlatego też konkurs przebiegł wieloetapowo, były to pogadanki na temat savoir vivre , kultury słowa w ramach lekcji wychowawczych, wybierano także klasowego Mistrza Kultury. Młodzież z koła teatralno- profilaktycznego przedstawiła scenki  codziennych przykładów zachowań zgodnych z zasadami dobrego wychowania. Na zakończenie wicedyrektor szkoły pan Andrzej Baracz uroczyście ogłosił werdykt-Mistrzem Kultury Publicznego Gimnazjum została Natalia Gawryołek - uczennica klasy 1b. Serdecznie gratulujemy!

Cyberprzemoc - "Myślę, więc nie ślę"

W dniu 25 lutego 2015 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum odbyła się wspólna lekcja wychowawcza w ramach kampanii „Myślę, więc nie ślę”. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje ma na celu edukowanie na temat niebezpieczeństw związanych z sekstingiem oraz podniesienie świadomości społecznej wokół tego zjawiska. Badania z 2014 r. przeprowadzone przez GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje  pokazują, że 11% młodych ludzi wysłało materiały sekstingowe. Jednoczenie ponad 1/3 respondentów otrzymała tego typu zdjęcia lub filmy. Oznacza to, że zjawisko jest silnie obecne wśród młodych ludzi w Polsce. Kampania rozpoczęła się w Dzień Bezpiecznego Internetu czyli 10 lutego 2015 roku. Seksting to rejestrowanie i przesyłanie osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i Internetu. Zjawisko to początkowo dotyczyło współcze­snej kultury masowej i reklamy, a obecnie coraz częściej spotykane jest w innych obszarach życia społecznego. Badania pokazują,  że co dziewiąty nastolatek wysyła tego typu zdjęcia, a aż jedna trzecia młodzieży zadeklarowała, że otrzymała zdjęcia bądź filmy o charakterze seksualnym. Coraz więcej osób przestaje być już tylko odbiorcami tego typu treści z mediów czy reklam. Na potrzeby kampanii wyprodukowany został film fabularny pt. „Na zawsze”, którego fabuła dotyka kwestii zagrożeń związanych ze zjawiskiem sekstingu. Film został nakręcony w nowatorskiej i atrakcyjnej formie. Jego akcja toczy się wyłącznie na ekranie komputera i telefonu. Scenariusz uwzględnia specyfikę komunikacji i zachowań właściwych młodym ludziom.  Młodzież gimnazjum poznała historię Julki i Mateusza, których związek się skończył, ponieważ zaangażowali się w seksting. Nie zdawali sobie sprawy z tego, jak niebezpieczne jest to zjawisko i jak negatywne może mieć konsekwencje. Wiele młodych osób ulega presji, chce zwrócić na siebie czyjąś uwagę lub dać komuś dowód swoich uczuć czy zaangażowania. Myśli wtedy, że „nic złego się przecież nie wydarzy”, „w sieci jestem anonimowy/anonimowa”. Być może ktoś z uczestników zajęć pomyślał: „mnie nie spotka to, co przytrafiło się Julce i Mateuszowi”. To bardzo złudne rozumowanie, które usypia czujność. Wiele młodych osób, angażując się w seksting, wypiera myśli o zagrożeniu, narażając się na jego negatywne konsekwencje, o których uczestnicy rozmawiali podczas tych zajęć.

Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta często nie szukają pomocy, ponieważ obawiają się negatywnej oceny ze strony zna­jomych lub rodziny. Jednym z miejsc, do którego warto się wtedy zwrócić o pomoc, jest Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, działający pod bezpłatnym numerem 116 111. Z jego konsultantami 116 111 można porozmawiać lub pisać (www.116111.pl/napisz) o tym, jak nie ulegać presji partnera czy otoczenia i nie podejmować niechcianej aktywno­ści seksualnej (a taką jest wykonywanie i przesyłanie zdjęć/nagrań o charakterze seksualnym), ale też jak radzić sobie z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami upublicznienia zdjęć lub filmików sekstingowych.

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Integracji Uczniowskiej

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dnia 2 grudnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych gimnazjum połączone z dniem integracji klasowej. Na wstępie przewodnicząca szkoły Weronika Krakowiak powitała dyrekcję, nauczycieli , a w szczególności wychowawców klas pierwszych. Przedstawiciele ,,pierwszaków,, uroczyście ślubowali: Dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz.

Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty

Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców

Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym

Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek

Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny

Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe

W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu

Następnie odbyły się gry i zabawy międzyklasowe, takie jak rzut piłeczka pingpongowa do celu, taniec z hula-hop, kalambury. Zwyciężyła klasa 3b i otrzymała z rąk pani dyrektor Agnieszki Babańcy dyplom zniewalający z niezapowiedzianej kartkówki lub odpowiedzi, 2 miejsce zajęła klasa 3a, a 3 miejsce klasa 1a.Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Mikołaj w gimnazjum

Z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbyły się w gimnazjum Mikołajki Szkolne. 5 grudnia odwiedził nas św. Mikołaj w towarzystwie dwóch uroczych Śnieżynek. Wszyscy uczniowie byli bardzo grzeczni i otrzymali słodkie upominki. W radosnej atmosferze młodzież uwieczniła te niecodzienne odwiedziny robiąc zdjęcia z tak znamienitymi gośćmi .Św. Mikołaj nie zapomniał również o nauczycielach i pracownikach obsługi szkoły ofiarując im symboliczne podarunki. Mikołaj obiecał, że wróci ponownie za rok. Każdemu złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, pożegnał się i tajemniczo zniknął.

20 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Z okazji 25 lecia uchwalenia konwencji Praw Dziecka dzień 20 listopada stał się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego została przeprowadzona lekcja wychowawcza poświęcona prawom dziecka w Polsce .Na wstępie został odczytany list z życzeniami od rzecznika praw dziecka pana Marka Michalaka. Podczas prelekcji przypomniano istotę praw dziecka, relację państwo -dziecko, prawa dziecka a relacje z rodzicami.

Każdemu dziecku przysługują prawa, tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić.

Czytaj więcej...

Lekcja wychowawcza Just Dance

W dniu 16 października w ramach integracji uczniowskiej Samorząd Szkolny zorganizował na godzinie wychowawczej zabawę taneczna Just Dance. Pokazy prowadziły uczennice Patrycja Strzelecka I Agata Baran.Celem imprezy było pokazanie uczniom gimnazjum jak w miły i zabawny sposób spędzić czas.Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

W dniu 24 października została zorganizowana przez Samorząd Szkolny dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Odbywały się bitwy taneczne, konkurs tańca towarzyskiego. Całość urozmaicały wspólne tance z elementami zumby, których choreografem była uczennica Patrycja Strzelecka z kl.IIIa.Wybory, wybory i po wyborach...

Już drugi raz wzięliśmy udział w 2 edycji Ogólnopolskiej Akcji "Samorządy mają głos” Od połowy września mieliśmy okazję zapoznać się z sylwetkami kandydatów i ich programami wyborczymi. W dniu d t.j. 30 września w związku z ogólnopolskim wyborami do SU my również glosowaliśmy na swoich kandydatów.Koleżanki i koledzy zaprezentowali się przed społecznością uczniowską i zostali przyjęci gorącymi brawami. Uczniowie każdej klasy otrzymali karty do głosowania, a nad przebiegiem prawidłowości przebiegu wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie Kamila Adach, Monika Hylińska i Kacper Strzelecki. Wybory otworzył dyrektor Andrzej Baracz, który jako pierwszy oddał swój głos. W wyborach wzięło udział 146 uczniów publicznego gimnazjum.

A oto nowe władze SU:
przewodnicząca-Weronika Krakowiak
zastępca-Dorota Basaj
protokolant-Klaudia Gawryołek
członkowie:Jessica Łyjak, Cezary Pasierbiak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz samorządności szkolnej!

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego przy Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko na rok szkolny 2014/2015

Cele i zadania  Samorządu Uczniowskiego

 1. Organizacja działalności kulturalno oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
 4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizację dyskotek.
 6. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 7. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Pobierz Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego przy Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko na rok szkolny 2014/2015

Wykonanie: Dan-net