• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:
1.Wnioski z realizacji planu Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2012/2013
2.Program wychowawczy Szkoły.
3.Planu rozwoju Szkoły
4.Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na rok szkolny 2013/2014
5.Statut Szkoły.
6.Regulamin Samorządu.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

 

Są to następujące zagadnienia:

1.Rozwijanie samorządności:

Opracowywanie planu pracy SU

Spotkania z przedstawicielami trójek klasowych

Informacje o podejmowanych akcjach.

Zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, regulaminem SU.

Systematyczne cotygodniowe spotkania  przedstawicieli SU.

Planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.

Losowanie „Szczęśliwego Numerka”.

2. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu:

Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.

Organizacja dyskotek i imprez szkolnych.

Współpraca SU z Dyrekcją Szkoły,pedagogiem Szkoły,wychowawcami.

Współpraca z pracownikami obsługi administracji,innymi organizacjami, klubami, kołami działającymi w Szkole i poza nią.

3.Organizacja i przeprowadzanie akcji charytatywnych.

 

Cele i priorytety pracy SU:
1.Wdrażanie uczniów do wspólnego budowania szkoły bezpiecznej i przyjaznej.
2.Wzmocnienie więzi między uczniami w szkole i klasie oraz rozwój zainteresowań.
3.Przedstawienie pozytywnych wzorów zachowań (szkoła, środowisko, rodzina).
4.Wzmocnienie więzi między uczniem, rodzicem, nauczycielem.
5.Rozwijanie umiejętności współpracy,konsekwencji w działaniu i wyrabianie nawyków ponoszenia odpowiedzialności za podjęte inicjatywy.
6.Zmniejszenie stopnia agresji na terenie szkoły,propagowanie postaw akceptacji i uwrażliwienie na potrzeby innych.

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014.

  WRZESIEŃ

1. Kampania przedwyborcza i wybory do SU w ramach Ogłólnopolskiego programu,,Samorządy mają głos”

2.Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym;

3.Spotkanie SU z Dyrektorem Szkoły;

4.Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2013/2014;

5.Stworzenie kalendarza imprez, harmonogramu zadań,terminów ich realizacji  i odpowiedzialnych. Wybór Rzecznika Praw Ucznia.

PAŹDZIERNIK
-Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka
LISTOPAD
-
pamiętamy o zmarłych-akcja „znicz”
-Dzień Integracji Uczniowskiej
-pomoc w organizacji uroczystości z okazji odzyskania niepodległości
-dyskoteka andrzejkowa

GRUDZIEŃ
-akcja charytatywna z okazji Mikołajek
-sprzedaż kartek świątecznych
-noc  filmowa
STYCZEŃ
-zabawa karnawałowa
LUTY
-poczta walentynkowa
-konkurs na najładniejsza kartkę walentynkową
MARZEC
-
dyskoteka szkolna
KWIECIEŃ
-
konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną
MAJ
-
dyskoteka szkolna
-noc filmowa
-Ogólnoszkolny Dzień Sportu
CZERWIEC
-
pomoc w organizacji Dnia Patrona

CAŁY ROK SZKOLNY
*akcja charytatywna organizowana przez Fundację Kawalerów Maltańskich „Wkręć się w pomaganie”, ,,Góra Grosza”, ,,I Ty zostań Świętym Mikołajem”
*dekoracje tematyczne
*dużury uczniowskie na dyskotece
*kolorowe dni
*akcja „stop wulgaryzmom”
*zabawy integracyjne, co miesiąc na godzinie wychowawczej

Wykonanie: Dan-net