• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

W dniu 23 czerwca 2017 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Zanim rozdane zostały świadectwa i  nagrody dla uczniów szczególnie wyróżniających się, młodzież, nauczyciele i rodzice uczestniczyli we mszy świętej. Następnie odbyła się akademia na którą przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Garbatka - Letnisko pan Robert Kowalczyk, przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Mazur, ks. proboszcz Augustyn Rymarczyk oraz rodzice uczniów. Pani dyrektor Agnieszka Babańca podsumowała kończący się rok szkolny, wręczono listy gratulacyjne i stypendia dla uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 5,0. Znamienitą nagrodą było stypendium Wójta przyznane uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnia ocen w szkole: w gimnazjum Oldze Karaś , a w szkole  podstawowej Kacprowi  Goli. Serdecznie gratulujemy!

Zakończenie roku szkolnego to nie tylko pożegnanie absolwentów klas trzecich, ale także nauczycieli,którzy pracowali w naszej szkole. Były kwiaty i serdeczne podziękowania dla: pana Rafała Kąckiego, nauczyciela historii, pani Anety Łazuk- nauczycielki języka polskiego, pani Jolanty Rutki - logopedki. Szczególne słowa uznania za wieloletnią prace otrzymał pan Andrzej Baracz, który  pracował w zawodzie nauczyciela 37 lat. Uczył geografii i wychowania fizycznego. Od roku 2008 do 2015 pełnił funkcję wicedyrektora. Jak każdy pedagog pracujący we współczesnej szkole musiał podążać za nowinkami technicznymi, obsługiwać laptop czy komputer, pracować na elektronicznym dzienniku.... Ale pan Andrzej pozostał jednak mimo tego nauczycielem staroświeckim -  w pozytywnym tego słowa znaczeniu, oczywiście. Zawsze doskonale przygotowany, wręcz pedantyczny, a przede wszystkim - zafascynowany nauczanym przedmiotem. O tym, że geografia była wielką pasją pana Andrzeja wie doskonale każdy, kto uczestniczył w organizowanych przez niego Zielonych Szkołach. Swoimi anegdotami i opowieściami uatrakcyjniał czas spędzony na wędrówkach i obserwacjach. Słowo, kultura języka były bowiem dla niego tak samo ważne jak wiedza związana z nauczanym przedmiotem. W naszych wspomnieniach na zawsze pozostanie jako życzliwy uczniom nauczyciel  i uśmiechnięty kolega.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom i ich rodzicom życzymy udanych, słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Monika Bernacik
Agnieszka Rygiel

Wykonanie: Dan-net