• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

W dniu 15 grudnia  uczniowie gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej uczestniczyli w prelekcji na temat "Ochrony danych osobowych w sieci". Młodzież została poinformowana o konsekwencjach prawnych wykorzystywania czyjegoś wizerunku w sieci. Dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek podlegają ochronie cywilonprawnej.  Ochronę taką przewiduje także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedstawiciel ABI  pan inspektor Tomasz Paprocki zwrócił  uczniom uwagę na politykę prywatności i kwestie bezpieczeństwa (ochrona danych osobowych), aby nasze dane nie zostały wykorzystane w złym celu.  Przede wszystkim trzeba przewidzieć konsekwencje nieprzemyślanych działań podejmowanych w sieci. Jednak to w dużej mierze od samych użytkowników zależy w jaki sposób ich dane będą funkcjonowały w Internecie. Ważne jest również kulturalne zachowanie w sieci, ponieważ jakiekolwiek działania zmierzające do naruszenia czyjejś godności czy dobrego imienia, a także o charakterze wulgarnym spotykają się z natychmiastową reakcją administratora sieci. Została także poruszona tematyka udostępniania zdjęć na portalach społecznościowych, takich jak snapchat, tinder, instagram, whatsapp.

W rozumieniu prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Powyższe nie dotyczy osoby, która otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Na spotkaniu omówiono także problem hejtu i możliwości jego zapobiegania, sekstingu czy też skaltingu. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

Monika Bernacik

Wykonanie: Dan-net