• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok szkolny 2015/2016

Uroczyste Ślubowanie klas I

27 października 2015 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych klas. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Garbatce-Letnisko.

Tanecznym krokiem przy dźwiękach poloneza pierwszoklasiści rozpoczęli swój program artystyczny. Następnie przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego powitała zaproszonych gości: Dyrektor Szkoły Agnieszkę Babańcę, Wicedyrektor Ewelinę Piecyk-Kowalską, Skarbnik Gminy Mariannę Krześniak, Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura, pracownika Urzędu Gminy d.s. Oświaty Beatę Kowalik, Przewodniczącego Komisji Oświaty Zbigniewa Wdowiaka, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Marię Grygiel, przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przedstawicielkę Rady Rodziców Agnieszkę Łyjak nauczycieli oraz rodziców i uczniów.

Czytaj więcej...

Rajd

20 października 2015 roku Samorząd Uczniowski klas IV-VI zorganizował rajd. Uczestniczyło w nim 33 uczniów naszej szkoły. Opiekunami byli nauczyciele: Waldemar Langa i Andrzej Suwała. Na trasie przemarszu znalazły się: Pomnik upamiętniający pacyfikację Garbatki w dniu 12 lipca 1942 roku, Mogiła mjr Romana Bielawskiego, Cmentarz wojenny w Molendach, Pomnik upamiętniający bitwę pod Molendami, Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach.

Ratowniczek - pomaga Ci pomagać

W czwartek, 22 października 2015 r. w sali konferencyjnej Straży Pożarnej w Kozienicach odbyły się XIV pokazy "Ratowniczka PCK" skierowane do przedszkolaków i młodszych dzieci. W pokazach wzięło udział 12 drużyn z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy i powiatu kozienickiego. Naszą szkołę dzielnie reprezentowała drużyna w składzie: Zofia Bolesławska, Krystian Sosnowski i Jakub Kublik przygotowana przez opiekunkę SK PCK panią Annę Rutkę.

Przed uczniami postawiono trudne zadania - mieli oni pokazać, jak w praktyce wygląda udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Tematyka przydzielonych zadań była bardzo różnorodna: od oparzeń, poprzez skaleczenia, złamania, krwawienia, aż po zatrzymanie akcji serca. Nasi uczniowie mieli przedstawić, jak wezwać pierwszą pomoc. Poradzili sobie świetnie zarówno z tym zadaniem, jak i z pozostałymi. A było jeszcze układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówki i losowanie przedmiotów z "medycznego woreczka". Emocji było wiele, bowiem wszystkie zadania były nadzorowane i punktowane przez jury: panią Bożenę Iskrę, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kozienicach oraz panią Annę Puzio, kierowniczkę Biura PCK w Kozienicach. Rywalizacja zakończyła się zwycięsko dla wszystkich drużyn. W nagrodę za udział w pokazach dzieci otrzymały dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz znaczki "Ratowniczka". Nagrody wręczała pani Lucyna Malec, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Po zakończeniu pokazów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Zosia, Krystian i Kuba wrócili do szkoły bardzo zadowoleni. Wydaje się, że tematyka pierwszej pomocy mocno ich zainteresowała. Może więc w przyszłości zasilą grono członków SK PCK? Zapraszamy!

Dzień Walki z Głodem

Czy wiecie, że co 7 osoba na świecie jest niedożywiona? Oznacza to, że prawie bilion ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, a ponad połowa z nich to kobiety i dzieci. Na naszym globie żyje 146 milionów niedożywionych dzieci, a co 6 sekund jedno z nich umiera. 98% głodujących na świecie żyje w krajach rozwijających się, głownie w Indiach, Chinach, Bangladeszu, Kongo, Indonezji, Pakistanie i Etiopii.

Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Dzieci oraz młodzież są szczególnie narażeni na negatywne skutki niedożywienia. 

W 1947 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem. W tym dniu na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania.

Czytaj więcej...

Koncert Opole 70’ z okazji Święta Edukacji Narodowej

13 października 2015 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce- Letnisko odbyła uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. W części oficjalnej, którą poprowadziła uczennica klasy III Jessica Łyjak, zgromadzeni goście i uczniowie wysłuchali przemówień pani dyrektor Agnieszki Babańcy, księdza kanonika Augustyna Rymarczyka, sekretarz gminy Teresy Fryszkiewicz oraz przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura. Życzenia złożyli przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. W tym wyjątkowym dla nauczycieli dniu zostały wręczone Nagrody Wójta za szczególnie wyróżniającą pracę dydaktyczno- wychowawczą. Nagrody te  otrzymały: dyrektor Agnieszka Babańca, wicedyrektor Ewelina Piecyk- Kowalska, Irena Cieloch i Bernadeta Basaj. Wszystkim pedagogom i pracownikom administracji zostały przekazane Nagrody Dyrektora.  Uczniowie przygotowali także pamiątkowe upominki dla emerytowanych nauczycieli, a chór szkolny pod kierunkiem Dariusza Rodakowskiego uświetnił tę część wzruszającymi interpretacjami znanych piosenek.

Czytaj więcej...

Nauczyciele ZSS w Garbatce -Letnisko uhonorowani …

W dniu 14 października  2015 r. w Szkole Muzycznej im. O. Kolberga w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom oraz pracownikom oświaty z Delegatury Radom Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Na galę przybyli znamienici goście wśród nich: wicewojewoda Dariusz Piątek, wicekurator Albert Stoma,prezydent Radomia Radosław Witkowski, wiceprezydent Karol Semik, posłowie i senatorowie, ks. Łabendowicz, burmistrzowie i wójtowie gmin.

Odznaczenia Prezydenta RP wręczali wicewojewoda mazowiecki  Dariusz Piątek oraz wicekurator Albert Stoma. Brązowym Krzyżem Zasługi nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorowano 4 osoby. Odznaczenie nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, angażują się w działalność publiczną i ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wśród wyróżnionych znalazła się -pani Monika Bernacik -nauczycielka ZSS w Garbatce Letnisko.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczono wielu nauczycieli Medalami KEN , które przyznaje Minister Edukacji Narodowej. W tej grupie zasłużonych nie mogło zabraknąć nauczycieli z Garbatki- Letnisko. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej zostali odznaczeni pani Irena Cieloch, pani Grażyna Kalembkiewicz i pan Waldemar Langa. Otrzymali medale z rąk wicekuratora Alberta Stomy i pani dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu Izabeli Renowskiej.

Galę prowadziły panie: Anna Ostrowska – dyrektor wydziału edukacji w Radomiu oraz Izabela Renowska -  dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu. Podniosły i uroczysty charakter zapewniły występy: chóru nauczycielskiego Festa Allegra pod batutą P.Bąbolewskiego oraz zespołów taneczno- wokalnych "Zakrzewiaki" i "Wolaniaki".
Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z dr. hab. Markiem Wierzbickim

W dniu 25 września br. odbyło się spotkanie  z dr. hab. Markiem Wierzbickim, profesorem, wykładowcą na  KUL- u. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wysłuchali prelekcji o historii harcerstwa w Polsce i regionie radomskim. Poznali dzieje harcerzy walczących w oddziałach partyzanckich ziemi kozienickiej. Następnie dzieci i młodzież mieli okazję spotkać się i porozmawiać z harcerzami. Uczniowie dowiedzieli się, jak zostać harcerzem, jak wyglądają wakacyjne obozy i  jakie przygody można przeżyć podczas wspólnych zbiórek, spotkań, czy zlotów. Ponadto  dowiedzieli się z czego składa się mundur i gdzie można zapisać się do harcerstwa. Spotkanie z harcerzami, przeplatane zabawami i dawką humoru  spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony naszych uczniów.

Gimnazjaliści czytają dzieciom

23 września uczniowie gimnazjum włączyli się do akcji „Narodowe czytanie”. Gimnazjalistki przeczytały uczniom klas I i II bajki: „Chłopiec i złodziej”, „Chłopcy i żaby”, „Mysz wiejska i mysz miejska”, „Osioł i książki” oraz „Mrówka i konik polny”. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści, a następnie wykazały się zrozumieniem tekstu . Najmłodsi uczniowie właściwie zrozumieli morały wypływające z poszczególnych bajek. Podawały wiele przykładów właściwego zachowania. Na prośbę dzieci uczennice postanowiły częściej organizować czytelnicze spotkania. Dzisiejsza akcja zaowocowała również barwnymi ilustracjami przedstawiającymi przeczytane bajki, z których wykonana zostanie wystawa.

Dopalacze, narkotyki - spotkanie z policjantem

Czym są dopalacze i narkotyki? Jakie konsekwencje może ze sobą nieść ich zażywanie? Na te i wiele innych pytań odpowiadali policjanci Komendy Powiatowej w Kozienicach  sierż.szt. I.Tarczyńska i st.asp. D.Chołuj podczas spotkania z uczniami. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości związanej z narkomanią, ale także poszerzenie wiedzy młodzieży na temat konsekwencji zażywania tych substancji. Policjanci przedstawili negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty wcześniej środek odurzający. Tym samym przestrzegli młodzież przed czyhającymi na nich zagrożeniami. Ważnym tematem spotkania były dopalacze. Prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne zaprezentowane przez policjantów uświadomiły uczniom, jakie konsekwencje dla życia i zdrowia człowieka niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.  W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie klas I-III PSP. Najmłodszych uczniów policjanci przestrzegali przed kontaktem z nieznajomymi. Szczególnie zwrócili uwagę, aby nie brać od takich osób żadnych rzeczy nawet najbardziej kolorowych i atrakcyjnych. Bardzo ważnym tematem były podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rady dotyczyły unikania niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Przypomnieli dzieciom przepisy dotyczące przekraczania jezdni, oraz poruszania się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza.

Dodatkowe informacje

 • Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990,
 • 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
 • informacje o dopalaczach na stronie akcji „Dopalacze mogą cię wypalić”: http://www.dopalaczeinfo.pl
 • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa: www.narkomania.org.pl

Narodowe Czytanie „Lalki” W Kinie za Rogiem

 5 września w Kinie za Rogiem odbyło się zorganizowane przez Gminną Bibliotekę  w Garbatce- Letnisko Narodowe Czytanie „Lalki”. Publiczność w osobach gimnazjalistów miała okazję wysłuchać fragmentów książki Bolesława Prusa w interpretacji: Ireny Piechocińskiej- radnej gminy, Marianny Krześniak- skarbnika gminy, Teresy Fryszkiewicz-sekretarz gminy, Piotra Szczechuli- radnego gminy, Beaty Maciąg- nauczycielki języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie i Agnieszki Rygiel- nauczycielki języka polskiego w Publicznym Gimnazjum w Garbatce-Letnisko.

  Spotkanie poprowadziła kierownik Biblioteki Gminnej Małgorzata Markowska. Czytane przez zaproszonych gości urywki przeplatane były fragmentami serialu telewizyjnego, w którym w rolach głównych wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas. Na zakończenie dwugodzinnej akcji wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze „Lalki” z okolicznościową pieczątką. Wierzymy, że dzięki temu spotkaniu przynajmniej część uczniów sięgnie po tę wyjątkową pozycję j klasyki literatury polskiej.

 Agnieszka Rygiel

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty!

Choć aura zupełnie na to nie wskazuje, właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny. 1. września o godzinie 8.00 uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez księdza Augustyna Rymarczyka. Następnie udali się na boisko szkolne, gdzie kontynuowano uroczystość. Po odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu państwowego, uczennica klasy II gimnazjum Wiktoria Zawodnik przedstawiła najważniejsze informacje na temat wybuchu II wojny światowej. Z przygotowanych przez nauczyciela historii Rafała Kąckiego wiadomości dowiedzieliśmy się, jakie były przyczyny, przebieg i konsekwencje najtragiczniejszego doświadczenia ludzkosci w XX wieku. Młodzież ze szkoły podstawowej złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia.

Następnie dyrektor Agnieszka Babańca powitała wszystkich zebranych, a uczniom życzyła owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym. Przedstawiła wychowawców klas i nowego nauczyciela języka angielskiego- Damiana Kęskę. Pani Dyrektor podziękowała za dotychczasową współpracę wicedyrektorowi Andrzejowi Baraczowi. Od 1. września stanowisko to piastować będzie Ewelina Piecyk- Kowalska, której pani dyrektor życzyła satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Do podziękowań oraz życzeń dołączyli przedstawiciele organu prowadzącego- wójt gminy Robert Kowalczyk i przewodniczący rady Włodzimierz Mazur.

Na zakończenie uczniowie udali się do sal ze swoimi wychowawcami, którzy zapoznali ich z planem zajęć oraz przypomnieli podstawowe zasady BHP.

Wykonanie: Dan-net