• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Patronem naszej szkoły są Partyzanci Ziemi Kozienickiej - żołnierze, którzy w latach II wojny światowej w ukryciu walczyli z niemieckim okupantem. Lasy Puszczy Kozienickiej w czasie okupacji były schronieniem i placem boju oddziałów partyzanckich. Największą potyczką, jaką stoczyli z okupantami była Bitwa pod Molendami - starcie o nierównej sile militarnej, w którym uczestniczyło 100 partyzantów i ponad 3000 Niemców. W bitwie zginęło 24 Niemców i 18 partyzantów. W rocznicę bitwy, która miała miejsce 7 kwietnia 1944 roku pod pomnikiem partyzanckim w Molendach odbywają się gminne uroczystości, w których czynny udział biorą uczniowie szkoły.

 Obchody rocznicy Bitwy pod Molendami rozpoczęły się w tym roku 14 kwietnia od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym. Następnie na niewielkiej polanie, na skraju puszczy spotkali się przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, reprezentanci organizacji kombatanckich, społecznych, instytucji i placówek oświatowych oraz okoliczni mieszkańcy. Uczniowie szkoły podstawowej przybliżyli zarys historyczny wydarzeń sprzed 69 lat, a następnie złożono wiązanki pod pomnikiem.

Wtorek, 16 kwietnia był również dniem bardzo uroczystym dla społeczności szkolnej. Tego dnia odświętnie ubrani uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystym apelu "Z kart historii Garbatki" przygotowanym przez panią Mariolę Nowakowską i panią Grażynę Kalembkiewicz. Podczas apelu przypomniane były najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały miejsce na terenie gminy. Sylwetki Patronów szkoły zaprezentowali młodzi członkowie koła historycznego.

Kształtowanie postaw patriotycznych, dbałość o dobre imię szkoły i pielęgnowanie historii regionu to nadrzędne cele pracy szkoły podstawowej w Garbatce. Treści historyczne przekazywane są nie tylko podczas tradycyjnych lekcji, ale także na inne sposoby. Okazją ku temu są właśnie Dni Patrona, podczas których uczniowie mają okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w dwóch konkursach. W tegorocznej, II edycji konkursu wiedzy o historii szkoły, gminy i regionu "Mała Ojczyzna", która odbyła się 15 kwietnia wzięło udział 17 uczniów z klas IV-VI. Najlepsi okazali się Kacper Cmiel z VIb, Marcelina Skoczylas z Va, Malwina Skoczylas z Va, Mateusz Maj z IVa oraz Paulina Sujc z Va.

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej to od lat stały element obchodów Dni Patrona. Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, do udziału w nim zapraszani są przedstawiciele lokalnej społeczności. W jury konkursu w ubiegłych latach zasiadali m. in. Andrzej Kumor, podróżnik i autor książek, Maria Dziedzicka, autorka "Kroniki Garbatki", Antoni Baniukiewicz, reżyser teatralny oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu, Starostwa Powiatowego, lokalnych mediów. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie wśród dzieci uczuć patriotycznych i więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do dokonań przodków. W tegorocznej, XII edycji konkursu wzięło udział 22 recytatorów z 10 przedszkoli i szkół z terenu powiatu kozienickiego, zwoleńskiego i radomskiego. W jury zasiadły: pani Maria Dziedzicka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, pani Elżbieta Dziedzicka, redaktorka pisma "Moja Garbatka", pani Agnieszka Gajda ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz pani Małgorzata Markowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce. W rywalizacji konkursowej najlepsi okazali się: w kategorii przedszkoli – Julia Rzeszotek z PSP w Laskach, Zofia Bolesławska z PS w Garbatce i Wiktor Bernaś z PP nr 5 w Kozienicach; w kategorii klas I-III – Amelia Hołuj i Kacper Gola z ZSS w Garbatce oraz Kacper Traczyk z PSP nr 3 w Kozienicach; w kategorii klas IV-VI – Aleksandra Mierzejewska z PSP nr 3 w Kozienicach, Ilona Sobczyk z ZSS w Garbatce i Milena Chołuj z PSP w Baryczy. Aleksandra Mierzejewska tak zachwyciła jury swoim występem, że otrzymała dodatkowo nagrodę specjalną i gratulacje za wspaniałą postawę i ogromny talent. Konkursową rywalizację poprowadziła p. Renata Maj, a występ taneczny zespołu uczniów klas II przygotowała p. Renata Wałęka. Patronat nad konkursem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Starostowo Powiatowe w Kozienicah oraz Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko.

Zwieńczeniem obchodów Dni Patrona był Rajd Szlakami Partyzantów po Puszczy Kozienickiej. Na trasę rajdu uczniowie wraz z wychowawcami wyruszyli 23 kwietnia. Po drodze wykonali zadania przyrodnicze, historyczne, literackie oraz z zakresu pierwszej pomocy. Na zakończenie rajdu odbyło się spotkanie z leśnikami, którzy wygłosili prelekcję na temat bezpieczeństwa w lesie i zagrożeń pożarowych. Za wykonanie zadań podczas trasy rajdu uczniowie otrzymali punkty, a na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na wspólne ognisko.

Wykonanie: Dan-net