• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Edukacja wczesnoszkolna

Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko zawiadamia o obowiązku dokonania zapisu do klasy I na rok szkolny 2017/2018 Państwa syna/córki. Rodzice zobowiązani są wypełnić zgłoszenie lub wniosek i złożyć go w sekretariacie PSP do 14 kwietnia 2017 r.

Rodzice dokonują zapisu dzieci osobiście. Sekretariat czynny jest codziennie w godz. 7.30 – 15.30. Należy mieć ze sobą akt urodzenia oraz PESEL dziecka.

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE -LETNISKO ROK SZKOLNY 2017/2018

POBIERZ WNIOSEK DLA KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY ROK SZKOLNY 2017/2018

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018

KARTA INFORMACYJNA RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DO I KLASY

Wykonanie: Dan-net