• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Plan lekcji psp

Klasa Ia

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

r 1a

 

ew

ew

wf

2

ew

j.a.

ew

ew

ew

3

ew

rel

ew

ew

ew

4

wf

ew

j.a.

wf

ew

5

inf 221

ew

rel

zw

 

6

 

ew

 

 

 

7

 

j.a

 

 

 

Klasa Ib

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

ew

ew

j.a.

roz 1b

ew

2

ew

ew

rel

ew

ew

3

ew

ew

j.a.

ew

ew

4

rel

j.a.

ew

ew

ew

5

 

 

ew

ew

 

6

 

 

 

inf 221

 

Klasa IIa

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

ew

 

ew

inf

ew

2

ew

 

ew

ew

ew

3

ew

j.a.

ew

ew

ew

4

ew

ew

rel 215

ew

ew

5

rel

ew

 

roz 2a

j.a.

6

 

ew

 

 

 

Klasa IIb

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

szachy

ew

ew

 

2

rel

ew

ew

ew

rel

3

ew

ew

ew

ew

inf

4

ew

ew

ew

j.a.

ew

5

ew

ew

ew

 

ew

6

 

j.a.

 

 

 

Klasa IIIa

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

ew/W

 

ew/W

 

2

r  3a

ew/W

ew/W

ew/W

wf

3

wf

rel 215

ew/W

ew

inf

4

ew/W

wf

ew

rel 215

ew/W

5

ew/W

j.a. 214

ew

j.a. 224

ew/W

6

ew

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Klasa IIIb

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

ew

 

 

 

ew

2

ew

 

j.a 220

wf

ew

3

ew

ew

inf 221

ew 112

ew

4

wf

ew

ew 126

ew 128

wf

5

j.a 216

ew

ew 126

ew 128

 

6

szachy

rel 128

 

rel 128

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Klasa IVa

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

roz/ REW

tech 221

j.pol 226

rel 222

przyr 221

2

przyr 222

j.a.216

hist 113

j.pol 226

j.pol 226

3

mat 110

plast 220

j.a. 215

j.a.216

j.pol 226

4

wf

mat 110

g.wych 221

muz 220

wf

5

j.pol 226

inf 221

mat 110

wf

mat 110

6

rel 215

r ruch 221

wf

REW

 

7

wdżr

 

zw  mat  4a

 

 

8

 

 

 

 

 

Klasa Va

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

wdżr

j.pol 112

roz j.pol

biol 214

rel 215

2

hist 113

j.pol 112

j.ang 216

j.pol 112

inf 221/201

3

wf

tech 226

mat 110

wf

wf

4

mat 110

rel 215

g.wych 222

j.ang 216

mat 110

5

j.pol 220

mat 110

wf

hist 113

j.pol 112

6

geogr 222

j.ang 216

muz 220

plast 220

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Klasa Vb

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

hist 113

tech 221

z komp 5b

rel 222

mat 110

2

j.pol 111

mat 110

mat 110

j.pol 111

j.pol 111

3

j.a. 216

plast 220

j.a. 216

mat 110

hist 113

4

wf

j.pol 111

g.wych 111

muz 220

wf

5

geogr 222

j.pol 111

inf 201

wf

biol 214

6

rel 215

 

wf

j.a. 216

 

7

wdżr

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Klasa Vc

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

wdżr

j.a 214

hist 113

tech 221

mat 222

2

wf

rel 204

inf 221/201

j.a. 216

j.pol 204

3

mat 222

j.pol 204

g.wych 204

plast 220

j.pol 204

4

j.pol 204

mat 222

muz 220

wf

hist 113

5

biol 214

wf

wf

j.pol 204

rel 204

6

j.a. 216

 

mat 222

geogr 222

 

7

roz jp

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Klasa VIa

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

wf

hist 113

 

j.a 216

j.pol 226

2

muz 220

plast 220

j.pol 226

rel 222

mat 110

3

inf 221/201

mat 110

hist 113

j.pol 226

rel 215

4

j.a 216

j.pol 226

g.wych 110

mat 110

j.a 111

5

mat 110

j.pol 226

wf

geogr 222

wf ch/dz

6

biol 214

wf

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Klasa VIb

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

rel 215

 

mat 223

wf

j.pol 204

2

j.a 216

tech 226

j.a 215

plast 220

biol 214

3

mat 223

mat 223

wf

j.pol 204

wf ch/dz

4

hist 226

j.pol 204

g.wych 223

j.pol 204

rel

5

j.pol 204

wf

muz 220

j.a 216

mat 223

6

 

geogr 222

hist 226

inf

 

7

 

 

 

 

 

Klasa VIc

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

muz 220

rel 204

j.pol 112

j.a 216

plast 220

2

wf

hist 113

j.pol 112

wf

j.pol 112

3

hist 113

j.pol 112

tech 221

biol 214

mat 223

4

inf 221/201

mat 223

g.wych 113

j.pol 112

j.a 216

5

mat 223

j.a 216

geogr 222

mat 223

wf ch/dz

6

 

 

wf

 

rel 215

7

 

 

 

 

 

Klasa VIIa

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

j.niem 111

j.a 216

j.pol 111

hist 226

biol 214

2

geogr 222

mat 223

j.pol 111

rel 215

mat 223

3

chem 214

j.pol 111

muz 220

j.pol 111

j.pol 111

4

mat 223

inf 221/201

g.wych 226

biol 214

fiz 215

5

wf

geogr 222

mat 223

fiz 215

wf

6

hist 226

wf

j.niem 111

chem 214

j.a. 216

7

plast 220

rel 215

wf ch/dz

j.a 216

 

Klasa VIIb

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

chem 214

mat 110

j.pol 204

rel 215

j.niem 111

2

mat 110

inf 221/201

j.pol 204

j.a 216

geogr 222

3

j.a 215

j.a 216

j.niem 111

wf

wf ch/dz

4

biol 214

plast

g.wych 203

geogr 222

biol 214

5

wf

rel 215

hist 226

chem 214

fiz 215

6

j.pol 204

j.pol 204

mat 110

j.pol 204

mat 110

7

hist 226

wf

muz 220

fiz 215

 

Klasa VIIIa

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

w-f

fiz 215

j.a 216

wf

j.pol 112

2

chem 214

rel 215

mat 223

EDB 113

wos 113

3

j.niem 111

inf 221/201

hist 226

rel 215

geogr 222

4

wos 113

j.pol 112

g.wych 112

j.a 111

mat 223

5

j.pol 112

j.pol 112

j.niem 111

j.pol 112

j. a 216

6

mat 223

hist 226

fiz 215

mat 223

wf

7

biol 214

 

wf ch/dz

chem 214

 

Wykonanie: Dan-net