• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Konkursy

III Ogólnopolski konkurs plastyczny Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
zaprasza do udziału
w III Ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Z moich rodzinnych stron –
zabytki zapomniane, warte ocalenia”

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6  do 18 lat.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika konkursu .
Technika prac:
Format prac - A 3. Praca płaska na papierze. Praca powinna zawierać nazwę i miejsce obiektu, który przedstawia.
Termin składania prac:

Prace należy oddać do 26 listopada 2021 r.

Miejsce składania prac:

Pani Styczyńska, Pani Jędrasek, wychowawcy klas

Konkurs dla uczniów klas 1-8

Konkurs dla uczniów klas 1-8
promujący profilaktykę zatruć tlenkiem węgla              
oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych.

 

KATEGORIE ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. FILM – DO 120 SEKUND. WYKONANY TECHNIKĄ CYFROWĄ PRZY UŻYCIU KAMERY VIDEO, APARATU FOTOGRAFICZNEGO, TELEFONU ITP., ZAPISANY NA PŁYCIE DVD LUB NA PENDRIVE. MUZYKA, MATERIAŁ VIDEO I EFEKTY DŹWIĘKOWE NIE MOGĄ NARUSZAĆ PRAW OSÓB TRZECICH.
 2. PRACA PLASTYCZNA – TECHNIKA I FORMAT DOWOLNY.

TERMIN WYKONANIA PRAC – 12 LISTOPAD 2021 R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC-WYCHOWAWCY, P.STYCZYŃSKA

KONKURS

 „Moje spotkania z Puszczą” XXXI edycja 2021
DLA UCZNIÓW KLAS OD I DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Tajemnice starej dziupli”

Dziedziny twórczości

FOTOGRAFIA
- pojedyncze fotografie – format 15 x 21 cm
- zestaw fotografii (4 szt.) - format min. 13 x 18 cm (fotografii prosimy nie spinać, nie naklejać na brystol oraz nie opisywać długopisem).

LITERATURA
- maksymalnie dwie strony formatu A4 (wiersz, opowiadanie)
- wydruk komputerowy lub staranny rękopis.

PLASTYKA
- prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą techniką (np. kredki, farby, ołówek, węgiel drzewny - niedopuszczalne wyklejanki)

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 20 PAŹDZIERNIKA 2021R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: WYCHOWAWCY, P.R.JĘDRASEK, P.A.STYCZYŃSKA.
ZAPRASZAMY!

„Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!

KONKURS PLASTYCZNY „MYŚLĘ – WIĘC NIE ŚMIECĘ

Zapraszamy wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Myślę – więc nie śmiecę”
1.Cele konkursu.

 1. Konkurs ma na celu:

- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- wyksztalcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie
segregacji śmieci,
- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych.

 1. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych o tematyce wskazanej w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w rozdziale IV i V regulaminu.

2.Uczestnicy konkursu.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
 2. Klasy 1-3 szkoły podstawowej,
 3. Klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 4. Klasa 7, 8 szkoły podstawowej

3.Praca konkursowa.

 1. Temat pracy konkursowej dotyczy przedstawienia sposobów na ograniczenie wytwarzania odpadów, wiedzy o segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych należy wykonać:
 3. Klasy 1-3 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 4. Klasy 4-6 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 5. Klasa 7, 8  – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 6. Prace należy wykonać indywidualnie. Niedopuszczalne są prace przestrzenne. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.

4.Warunki udziału w konkursie.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Złożenie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Prace powinny zostać oddane wychowawcom klas, a następnie przekazane do p. Anny Szczypińskiej lub p. Grażyny Kalembkiewicz.
 4. Każda praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób:
  1. imię nazwisko autora,
  2. grupa wiekowa (należy wskazać numer klasy).
 5. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
 6. zgodność pracy z tematem konkursu,
 7. oryginalność i kreatywność,
 8. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika i estetyka wykonania,
 9. samodzielność wykonania.
 10. Spośród prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowej. Dopuszczalne jest przyznanie miejsc ex aequo.
 11. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.
 12. Prace należy złożyć do 9 października 2021 r.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu do 18 października 2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 14. Decyzja komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od nich odwołanie.

Konkurs plastyczny

W związku z obchodami nadania PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisku sztandaru, ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas I- III.

Uczniowie mają do wyboru dwa tematy:
1.Królowa Jadwiga na koronacji - mój projekt sukni .
2. Rycerz królowej Jadwigi.
Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, ale także wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów rycerskich i dawnych elementów ubioru.
Termin 20 września.
Format: A4 ( prosimy o prace na kartkach z bloku technicznego).
Technika wykonania dowolna, trwała.
Prace oddajemy do wychowawców.
Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę : samodzielność wykonania, pomysłowość, nawiązanie do epoki w której żyła królowa Jadwiga, technikę wykonania, staranność. Wybrane prace zostaną nagrodzone, wszystkie będą zaprezentowane na wystawie.
Uczestników prosimy o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem oraz podanie klasy do której uczeń uczęszcza.
Organizatorzy obchodów.

Opieka nad konkursem: Danuta Matysiak

KONKURS PLASTYCZNY „Legenda o królowej Jadwidze”

ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, LEGENDA O KRÓLOWEJ JADWIDZE”
PSP W Garbatce –Letnisko ogłasza konkurs plastyczny dla klas I- III
1.Temat konkursu,, Legendy o Królowej Jadwidze – patronce naszej szkoły’’
Konkurs skłania dzieci do poszukiwania wiadomości o Jadwidze Andegaweńskiej.
2. Celem konkursu  jest:

 • Poszerzenie wiedzy historycznej o Patronce Szkoły.
 • Zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania informacji o  Świętej Jadwidze Królowej.
 • Twórcza organizacja czasu wolnego.
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej.

3.Technika wykonania ilustracji: dowolna, format A4 lub A3
4. Termin do 29 maja 2021r. Podpisane prace ( imię, nazwisko, klasa) oddajemy wychowawcom.
Przy wyborze zwycięzców komisja będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność pomysłowość, estetykę wykonania.
 Zwracamy się do wszystkich uczestników:  praca ma być  samodzielnym dziełem osoby, której nazwisko i imię widnieje na ilustracji. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów promocyjnych Szkoły.
Przed rozpoczęciem wykonywanych  prac zachęcamy ,aby uczniowie zapoznali się z niektórymi legendami o naszej patronce.
 Oto niektóre tytuły:
1. Stopka królowej Jadwigi
2. Legenda o rękawiczkach królowej Jadwigi
3. Grosik Królowej Jadwigi
4. Fiołki Królowej Jadwigi
5. Legenda  o naszyjniku królowej Jadwigi

Życzymy powodzenia: Renata Maj i Anna Karsznia

Konkursy z okazji "Światowego Dnia Zdrowia"

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Powyższy fragment fraszki Jana Kochanowskiego „ Na zdrowie”, a także niełatwa sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy pokazuje nam, jak bezcennym darem jest zdrowie i życie.  Z okazji Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia  chcę Was zachęcić  do udziału w szkolnych  konkursach promujących zdrowie i zdrowy styl życia.
Cele konkursu:

 • kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych,
 • kształtowanie nawyków higienicznych;
 •  utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
 • wzrost poziomu świadomości  dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie

Tematyka konkursów:
Konkurs dla uczniów klas  I-III
Konkurs plastyczny – „Kartka dla Medyka”. Konkurs jest formą podziękowania dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie narażają swoje zdrowie i życie  w walce z pandemią. Niech to będzie znak, że ich doceniamy i jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie.
Konkurs  dla uczniów klas IV-VI
Konkurs plastyczny „ Moje sposoby na mikroby”. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie. Format pracy A3, technika dowolna.
Konkurs dla uczniów klas VII-VIII
Prezentacja multimedialna „Jestem tym, co jem”.  Prezentację może wykonać jeden uczeń (maksymalnie 15 slajdów).
 Sposób oceny prac: zgodność z tematyką,pomysłowość,estetyka wykonania
 Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, klasę
Czas trwania konkursu: 30.04.2021
Prace konkursowe proszę przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
                                                                                         Anna Szczypińska

Konkursy przyrodnicze „Białowieski Park Narodowy”

Drodzy uczniowie zachęcam do wzięcia  udziału w konkursach przyrodniczych dotyczących Białowieskiego Parku Narodowego. Są one organizowane przez portal puszcza.tv  i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tematyka konkursów:

 1. „Cała Polska parkiem białowieskim w fotografii” – wykonanie fotografii na terenie Polski fauny lub flory, która występuje także w Białowieskim Parku Narodowym.
 2. „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej” – wykonanie plakatu prezentującego rośliny tworzące warstwy lasu na przykładzie Puszczy Białowieskiej.
 3. „Prastara puszcza i oddziaływanie człowieka i zjawisk pogodowych” – wykonanie prezentacji na temat oddziaływania człowieka i zjawisk pogodowych na Puszczę Białowieską.
 4. „Zakochaj się w puszczy” – napisanie opowiadania lub artykułu o krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych z terenu całej Polski. Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia!
Prace należy przesyłać elektronicznie. Jeśli nie są wykonywane techniką cyfrową, to należy je zeskanować lub sfotografować. Zgłoszenia do konkursu oraz prace przesyłać należy za pomocą formularza zgłoszeń (https://puszcza.tv zakładka konkursy) . Rozstrzygniecie konkursów planowane jest na 29.04.21.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic (opiekun prawny) – patrz  regulamin konkursu na stronie https://puszcza.tv   w zakładce Konkursy.

 Anna Szczypińska

Konkurs "Jestem z Mazowsza"

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

Pobierz PORMULARZ ZGŁOSZENIA

Praca plastyczna, fraszka lub esej – takie zadania czekają na uczniów w konkursie samorządu województwa „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można przesyłać do 30 kwietnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Co trzeba zrobić by wziąć w nim udział? Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej – fraszki lub eseju. 

Twórczo o Mazowszu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół podstawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

Nagrody
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.


Praca plastyczna
(uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

Praca literacka – fraszka
(uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)

Praca literacka – esej
uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII)

Praca literacka – esej
uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł
II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł
III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł

I miejsce: 1000 zł
II miejsce: 800 zł
III miejsce: 500 zł

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
III miejsce: 1000 zł

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
miejsce: 1000 zł

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. 

W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Kancelarii Marszałka pod numerami telefonów: 22 59 07 743 lub 22 59 07 611 bądź drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin Konkursu na ozdobę wielkanocną.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

1. Organizatorem konkursu jest Ks. Roman Zając, s. Jadwiga Szczepańska, Agata Styczyńska.

2. Konkurs na charakter szkolny.

3. Cele konkursu:

 • pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
 • kultywowanie chrześcijańskich tradycji świątecznych,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

4. Kategorie konkursowe:

 • Konkurs na ozdobę wielkanocną jest organizowany w następujących kategoriach:
 • Jajko wielkanocne – pisanka;
 • Stroik wielkanocny.

b) W każdej kategorii konkursowej prace będą oceniane w następujących kategoriach
wiekowych:

 • Uczniowie klasy I - III
 • Uczniowie klasy IV - VIII

5. Technika wykonania prac jest dowolna, posiadająca jak najmniej elementów gotowych.  Wielkość dowolna.

6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać do pani Agaty Styczyńskiej na świetlicy szkolnej do dnia 26 marca 2021r.

Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu: zgodność z symbolami chrześcijańskimi, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii.

Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 29 marca 2021r. dla uczniów klas I – III w siedzibie szkoły, natomiast dla uczniów klas IV – VIII w ogłoszeniach na portalu Librus. Wszystkie wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce.
Prace konkursowe będzie można zobaczyć w kościele parafialnym w okresie świąt.

9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w
formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie internetowej szkoły, gminy
i parafii. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

 • ORGANIZATOR.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.
2. CELE:

 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 • upowszechnienie sylwetki patronki,
 • inspirowanie do twórczych działań,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów plastycznych,
 • interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 • kształtowanie przyjaźni między narodami,
 • kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X (druga kategoria wiekowa).

4. ZASADY:

 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu ukazującego np. związki Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Królowej Jadwigi i Księcia Jagiełły;
 • format pracy - kartka A3 zapełniona jednostronnie, technika – płaska (np. kredki, pastele, wydzieranka, origami płaskie, kolaż itp.);
 • prace konkursowe należy przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  w Mysłowicach, Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie, Polska;
 • każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły, adres, telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, estetyka;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.
Do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).*
6. JURY.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
* Uwaga!!! Zmiana terminu na podstawie aneksu do niniejszego regulaminu.
7. KONTAKT.
Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon 32 2222 766.
8. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.

 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel języka angielskiego mgr Marta Protasewicz-Szoen
 • Nauczyciel języka polskiego i plastyki mgr Katarzyna Sromek.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii  mgr Klaudia Widera
 • Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie mgr Marek Widera.

9.  ROZSTRZYGNIĘCIE.
Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 r. podczas szkolnego festynu.
10. PUBLIKACJA PRAC.
Najlepsze prace zostaną sfotografowane i opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej oraz na wystawie w Szkole Podstawowej nr 11 w Mysłowicach. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
11. NAGRODY.
Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.
12. PATRONAT.
O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

ANEKS DO REGULAMINU
 MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

 • W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkołach  wprowadza się następujące zmiany do poszczególnych punktów regulaminu.

 

 • TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 • ROZSTRZYGNIĘCIE.

Termin podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym terminie. 

KONKURS MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego
Dla klas I-VIII

Palma powinna uwzględniać tradycyjne materiały służące do jej wykonywania oraz zwyczajowe techniki zdobnicze. Zgodnie  z tradycją w skład palmy wielkanocnej wchodziły rośliny, które wypuszczały liście bądź zakwitały w okresie przypadającym na Niedzielę Palmową, a także rośliny wiecznie zielone. Materiałem bazowym dla palm wielkanocnych w regionie radomskim były gałązki wierzbowe. Oprócz nich wykorzystywane były: trzcina, rogożyna, kwiaty polne, barwinek, gałązki sosnowe, borówki, gałązki porzeczki lub maliny. Rękojeść palmy owijano paskiem ponacinanej z jednej strony bibuły lub wstążką. Palmę można było udekorować kwiatkami wykonanymi z bibuły.
Długość palm wielkanocnych nie powinna przekraczać jednego metra. Dłuższe palmy nie będą podlegały ocenie!
Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz nazwę szkoły.
Termin dostarczenia palmy do szkoły:  17 marca 2021 rok.
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły (klasy młodsze u wychowawcy).
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Konkurs geologiczny

Uwaga!!! Rusza XXIIm edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia" - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno – Środowiskowym „Nasza Ziemia”. Tegoroczna edycja nawiązuje do Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu i zachęca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podróży w głąb Ziemi oraz odkrywania niezwykłych światów, które kryją się pod naszymi stopami. Hasło konkursu brzmi: Tajemniczy świat jaskiń!

Odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej – dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Pobierz regulamin i niezbędną do konkursu dokumentację

Pełną informację o konkursie znajdziecie na stronie https://www.pgi.gov.pl/

Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Grażyna Kalembkiewicz, wszystkie zapytania proszę kierować przez Librusa lub teamsy.

KONKURS PLASTYCZNY KRUS DLA KLAS I-VIII

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”


ZADANIE KONKURSOWE:
Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:    29 MARZEC 2021R.
Klasy I-III prace wraz z podpisanymi przez rodziców zgodami przynoszą do wychowawców.
Natomiast klasy IV-VIII dostarczają zapakowane  i opisane prace oraz zgody do szkoły i zostawiają je w przedsionku.
Zgody dla klas I-III u wychowawców.
Zgody dla klas IV-VIII do pobrania na stronie szkoły/zakładka konkursy/ lub w szkole przy wejściu.
ZAPRASZAMY

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania

Pobierz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Wykonanie: Dan-net