• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Konkursy

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Idą Święta, nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki świątecznej wg własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4). BEZ ŻYCZEŃ.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-VIII. Realizowany w dwóch kategoriach:

 1. Kartka wykonana samodzielnie
 2. Kartka wykonana we współpracy z rodzicem

Oceniane będzie: samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie), pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne), estetyka wykonania, zgodność z tematem.
Prace nie mogą zawierać gotowych elementów zakupionych w sklepie.
Prace prosimy składać do p. Agaty Styczyńskiej lub p. Renaty Jędrasek do 16 grudnia 2019 r.

Konkurs „Ozdoba z odpadów”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym  konkursie  na ekologiczną ozdobę choinkową.
Celem konkursu jest:
•zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej z  materiałów  przeznaczonych do recyklingu . Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwić zawieszenie jej na choince.
•podniesienie świadomości ekologicznej.
• rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
W konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:
-pracochłonność i staranność wykonania,
- ogólne wrażenie estetyczne;
-pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej.
Na   prace czekamy  do  5 grudnia 2019 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela  pani Anna Szczypińska

Konkurs Plastyczny „Moja Wymarzona Złota Rybka”.

ZADANIE: praca w formacie A4
TECHNIKA: dowolna technika płaska: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyłączeniem technik nietrwałych, komputerowych oraz przestrzennych).
TERMIN: 28 STYCZEŃ 2020R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: wychowawcy klas, P. Jędrasek, P. Styczyńska.
ZAPRASZAMY!

Konkurs Ekologiczny „Mazowieckie Krajobrazy”

Dla klas I-VIII
Tematyka konkursu dotyczy zagadnień związanych  z ochroną, planowaniem i kształtowaniem krajobrazu.
Klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 lub A3 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska);
Klasy IV-VI – fotografia przedstawiająca Mazowieckie Krajobrazy z opisem danego miejsca na odwrocie zdjęcia, format dowolny;
Klasy VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.
Termin oddawania prac: 28 październik 2019r.
Miejsce oddawania prac: wychowawcy klas,  p. Jędrasek, p. Styczyńska.

ZAPRASZAMY!

Międzyszkolny Konkurs Różańcowy

Międzyszkolny Konkurs Różańcowy:
„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem – Dar na setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II”
- KL. I – III – (własnoręcznie wykonany różaniec techniką dowolną, nawiązując do tematu konkursu
- KL. IV – VIII (wiersz, opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, prezentacja multimedialna)   
Termin składania prac do 18 października 2019 r. do s. Jadwigi Szczepańskiej lub ks. Damiana Janiszewskiego

KONKURS PLASTYCZNY „Drogi Przyszłości”

DLA KLAS I-VIII
Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenia o drogach w przyszłości, bezpieczeństwie na drogach,               oznakowania dróg oraz podróżowania nimi.

FORMAT: A4
TECHNIKA: DOWOLNA
TERMIN ODDANIA PRAC:23 PAŹDZIERNIKA 2019R.
MIEJSCE ODDANIA PRAC: WYCHOWAWCY KLAS, P.STYCZYŃSKA, P.JĘDRASEK.

ZAPRASZAMY!

Konkurs "Moje spotkania z Puszczą"

 „Moje spotkania z Puszczą” XXIX edycja 2019
DLA UCZNIÓW KLAS OD I DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Woda w życiu i krajobrazie Puszczy Kozienickiej”

Dziedziny twórczości
FOTOGRAFIA
- pojedyncze fotografie – format 15 x 21 cm
- zestaw fotografii (4 szt.) - format min. 13 x 18 cm (fotografii prosimy nie spinać, nie naklejać na brystol oraz nie opisywać długopisem).
LITERATURA
- maksymalnie cztery strony formatu A4 (poezja, proza, Opowiadanie)
- wydruk komputerowy lub staranny rękopis.
PLASTYKA
- prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą techniką (np. kredki, farby, ołówek, węgiel drzewny - niedopuszczalne wyklejanki)

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 18 PAŹDZIERNIKA 2019R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: WYCHOWAWCY, P.R.JĘDRASEK, P.A.STYCZYŃSKA.
ZAPRASZAMY!

KONKURS PLASTYCZNY „ODPOCZYWAJ NA WSI” DLA KLAS I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEMAT:
Praca plastyczna na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
FORMAT: A3 TECHNIKA DOWOLNA
TERMIN:   19 wrzesień 2019 r.
MIEJSCE: wychowawcy klas, p. R.Jędrasek, p. A. Styczyńska
ZAPRASZAMY

KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego

DLA KLAS I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Palma powinna uwzględniać tradycyjne materiały służące do jej wykonywania oraz zwyczajowe techniki zdobnicze.

Zgodnie z tradycją w skład palmy wielkanocnej wchodziły rośliny, które wypuszczały liście bądź zakwitały w okresie przypadającym na Niedzielę Palmową, a także rośliny wiecznie zielone. Materiałem bazowym dla palm wielkanocnych w regionie radomskim były gałązki wierzbowe. Oprócz nich wykorzystywane były: trzcina, rogożyna, kwiaty polne, barwinek, gałązki sosnowe, borówki, gałązki porzeczki lub maliny. Rękojeść palmy owijano paskiem ponacinanej z jednej strony bibuły lub wstążką. Palmę można było udekorować kwiatkami wykonanymi z bibuły.
Długość palm wielkanocnych nie powinna przekraczać jednego metra.
TERMIN:   5 KWIETNIA 2019 R
MIEJSCE: wychowawcy klas, p. R.Jędrasek, p. A. Styczyńska

ZAPRASZAMY

Konkurs plastyczny

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację regularnego czytania dzieciom w placówkach oświatowych, a także szerzenie wiedzy o literaturze dziecięcej i sztuce animacji oraz inspirowanie działalności plastycznej dzieci.
Warunki uczestnictwa
Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 • przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 • klasy I-III szkoły podstawowej
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne na arkuszach papieru w formacie A4 i grubości całkowitej nieprzekraczającej 0,5 cm, przedstawiające portrety oraz przygody literackich bohaterów popularnych kreskówek.
Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
Termin składania prac: 20 marca 2019 r, prace prosimy składać do wychowawcy lub biblioteki szkolnej.

Czytaj więcej...

KONKURS PLASTYCZNY KRUS

DLA KLAS I-VIII
„BEZPIECZNIE NA WSI-
MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE”

ZADANIE KONKURSOWE:
WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ NA TEMAT ZAPOBIEGANIA WYPADKOM ZWIĄZANYM Z OBECNOŚCIĄ W GOSPODARSTWIE ROLNYM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH.
TECHNIKA: DOWOLNA, TRWAŁA.
FORMAT:A3
TERMIN SKŁADANIA PRAC:    27 MARZEC 2019R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: WYCHOWAWCY KLAS, P.STYCZYŃSKA, P.JĘDRASEK.
ZAPRASZAMY

Konkurs wielkanocny

 „KARTKA WIELKANOCNA”
dla szkoły podstawowej

Organizatorem konkursu jest Senator RP Adam Bielan, prowadzący Biuro Senatorskie przy ul. Rynek 9, 26-600 Radom

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
- temat pracy konkursowej–kartka wielkanocna. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tradycji religijnej;
- rozmiar–A4 (maksymalny);
- technika–dowolna(rysunek, malarstwo, collage, grafika, wycinanka, wyklejanka).

Termin składania prac: 13 marzec 2019 r.

Miejsce składania prac: wychowawcy, p.R.Jędrasek, p.A.Styczyńska.

ZAPRASZAMY!

„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
Dla klas I-VIII

a) „tradycyjna” ozdoba choinkowa
W tej kategorii dopuszczalne jest wykorzystanie następujących materiałów: biały lub kolorowy papier, bibuła, tzw. „sreberka” lub „złotka” od czekolad, słoma, słomki, koraliki, włóczka, nici, tektura, szablony z tektury lub oleodruki (twarze aniołków, baletnic, Mikołaje itp.), wydmuszki jaj, wata, pudełka po zapałkach, opłatki (w przypadku ozdób zwanych „światami”);

Przykłady „tradycyjnych” ozdób choinkowych: łańcuchy z papieru lub słomy, ozdoby wykonane na bazie wydmuszki jajka, siatki i koszyczki na bakalie, „pawie oczka”, ozdoby z wykorzystaniem oleodruków, wisiorki z koralików, „jeżyki”, pajączki, gwiazdki, aniołki, baletnice, „światy” z opłatka;

b) współczesna ozdoba choinkowa
W tej kategorii wybór materiałów służących do wykonania ozdoby choinkowej oraz techniki jest dowolny. Nie dopuszcza się jedynie stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących do tworzenia zabawek choinkowych.

 • Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.

Termin składania prac : 11 STYCZEŃ 2019r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!

Już są! – konkursy kalendarzowe Państwowej Straży Pożarnej 2019

Informujemy, że komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży:

 1. INDYWIDUALNY KONKURS INTERNETOWY. 
  Dla tych, którzy lubią szperać w internecie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-5, do którego można zaangażować rodziców lub opiekunów. Ten konkurs będzie aktywny w marcu, tak więc macie jeszcze chwilę!
 2. KLASOWY KONKURS NA SCENARIUSZ GRY TERENOWEJ. 
  To konkurs, w którym weźmie udział cała klasa (4-8 oraz gimnazja), to świetny pomysł na zaangażowanie poprzez zabawę wszystkich uczniów oraz nauczyciela. W napisaniu scenariusza gry terenowej liczą się wszystkie pomysły i głosy, to praca w zespole oraz możliwość przetestowania gry, którą stworzycie.
 3. INDYWIDUALNY KONKURS PLASTYCZNY – PROJEKT KARTKI 
  KARTKA BOŻONARODZENIOWA lub WIELKANOCNA pt. „Kartka od strażaków”. Jesteś uczniem klas 1-6, lubisz rysować, szkicować, masz zdolności plastyczne? – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Stwórz kartkę okolicznościową, którą chciałbyś dostać od strażaka. Jakie elementy na niej powinny się znaleźć, postawisz na klasykę i minimalizm, czy bogactwo szczegółów?
 4. KLASOWY KONKURS NA SPOT FILMOWY 
  „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji”. To drugi z konkursów dla całej klasy (4-8 oraz gimnazja). Możecie poczuć się aktorami, scenarzystami, operatorami „kamer”, a może ktoś z Was stworzy własną muzykę. Praca w zespole przy tym przedsięwzięciu pozwoli Wam poznać swoje zdolności i predyspozycje, a przy okazji będzie materiałem który poruszy kwestie bezpieczeństwa w Waszej szkole.

Celem wszystkich tych konkursów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa: na wypadek zagrożenia oraz zdobytej wiedzy o straży pożarnej w Polsce.

Termin składania prac konkursowych upływa 26 kwietnia 2019 r. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 maja 2019 r., a informacja o laureatach zamieszczona zostanie do 20 maja 2019 r. na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Nagrody w formie symbolicznego zaproszenia na wycieczki oraz nagrody rzeczowe  zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Regulaminy konkursów oraz Karty Zgłoszeniowe zamieszczone są w tabeli na stronie internetowej https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:36802

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!

Wykonanie: Dan-net