• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek - rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Irena Cieloch

Zajęcia rozwijające z zakresu ruchu drogowego

IVa

1

mgr Renata Maj

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

Ia

1

mgr Elżbieta Mazur

Zajęcia rozwijające „Grajmy w szachy”

IIIa

2

mgr Danuta Fałek

Zajęcia rozwijające - szachy

IIIb

6

mgr Monika Rodakowska

Zajęcia w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Ia, Ib

6

mgr Agata Styczyńska

Zajęcia rozwijające muzyczno -plastyczne

VIb

6

mgr Renata Strzałkowska - Jędrasek

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

VIc

6

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

Vc

7

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

VIIb

8

mgr Anna Rurka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

VIIIa

8

Wtorek- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Danuta Fałek

Zajęcia rozwijające - szachy

IIb

1

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

Vb

6

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIabc

7

mgr Mariola Nowakowska

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

VIa

7

mgr Waldemar Langa

Komputerowe zajęcia doskonalące

VIa, VIc

7

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIII

7

mgr Anna Rutka

Zajęcia rozwijające kreatywne pisanie

VIIIa

7

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIIa

8

mgr Waldemar Langa

Komputerowe zajęcia doskonalące

VIIa

8

mgr Marek Karsznia

Zajęcia rozwijające z fizyki

VIIa, VIIb

8

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIIb

8

Środa- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Karolina Matejszczak

Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu retoryki i recytacji

Va

1

mgr Elżbieta Mazur

Zajęcia rozwijające – koło matematyczne

IIIa

1

mgr Elżbieta Mazur

Gromada zuchowa

IIIa

6

mgr Danuta Siembor

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

IIIb

6

mgr Monika Bernacik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Va, b, c

7

mgr Łukasz Wiraszka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

IVa

7

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

Wszystkie klasy

8

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

Wszystkie klasy

8

Czwartek- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Danuta Siembor

Zajęcia rozwijające z matematyki

Ib

1

mgr Renata Maj

Konsultacje z edukacji polonistycznej i matematycznej

Ia

5

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIIb

8/ co drugi tydzień

mgr Tomasz Krekora

SKS 2019

V-VI

6

mgr Monika Dąbrowska

Zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne

IIa

6

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

IVa/ 2 tyg.

7

mgr Karolina Matejszczak

Teatrzyk szkolny „Zamaskowani”

VIb, VIc

7

mgr Patrycja Zawadzak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VII

8/ co drugi tydzień

mgr Patrycja Zawadzak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIII

8/ co drugi tydzień

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia rozwijające z matematyki

VIIb

8

Piątek- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Anna Szczypińska

Koło biologiczne

VIa

6

mgr Anna Szczypińska

Koło biologiczne

Vb

7

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

V-VIII

7

Wykonanie: Dan-net