• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku roku szkolnego 2016/2017

Podział zajęć dydaktycznych

 • Pierwszy okres: od 01.09.2016  do 31.01.2017
 • Drugi okres:    od 01.02.2017  do  23.06.2017

Ferie i przerwy świąteczne

 • Zimowa przerwa świąteczna:  23.12.2016 – 01.01.2017
 • Ferie zimowe:  13.02.2017 – 26.02.2017
 • Wiosenna przerwa świąteczna:  13.04.2017 – 18.04.2017
 • Ferie letnie:  24.06.2017 – 31.08.2017
 • Rekolekcje  - wg. osobnego harmonogramu
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

a) 04.10.2016 (wtorek)
b) 31.10.2016 (poniedziałek)
c) 19.04.2017 ( w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – środa)
d) 20.04.2017 (w Gimnazjum); Szkoła Podstawowa – rajd z okazji Dnia Patrona
e) 21.04.2017 (w Gimnazjum); 
f) 02.05.2017 (wtorek)
g) 16.06.2017(piątek)
h) 21.06.2017 (środa)

Terminy wystawienia ocen

 • Pierwszy okres: do 31.01.2017
 • Drugi okres: do 14.06.2017 oceny przewidywane do 09.06.2017

Terminy spotkań z rodzicami
a) Dni Otwarte (poniedziałek 16:30-17:30)

 • 03.10.2016
 • 07.11.2016
 • 05.12.2016
 • 09.01.2017
 • 06.03.2017
 • 03.04.2017
 • 08.05.2017
 • 05.06.2017

b) spotkania z rodzicami
    listopad 2016 – Szkoła Podstawowa
    listopad 2016 – Publiczne Gimnazjum
    07.02.2017 - Publiczne Gimnazjum – obecni wszyscy nauczyciele
    08.02.2017 – Szkoła Podstawowa - obecni wszyscy nauczyciele
    kwiecień 2017 – Szkoła Podstawowa
    kwiecień 2017 – Publiczne Gimnazjum
    12.06.2017 – Szkoła Podstawowa (z ocenami przewidywanymi)
    13.06.2017 – Publiczne Gimnazjum (z ocenami przewidywanymi)

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2016/2017(na podstawie komunikatu dyrektora CKE)

 • egzamin gimnazjalny – 19, 20, 21  kwietnia 2017
Wykonanie: Dan-net