• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Kadra dydaktyczna PG

Kadra dydaktyczna


mgr Agnieszka Babańca
dyrektor szkoły


mgr Ewelina Piecyk-Kowalska
Wicedyrektor

Religia:

ks mgr Łukasz Bociek
mgr Lidia Bartosiewicz
s.mgr Jadwiga Szczepańska

Język polski mgr Anna Rutka
mgr Monika Bernacik
mgr Agnieszka Rygiel
Język niemiecki: mgr Monika Bernacik
Język angielski: mgr Ewelina Piecyk - Kowalska
mgr Izabela Gluza
Matematyka: mgr Agnieszka Babańca
mgr Łukasz Wiraszka
Geografia: mgr Andrzej Baracz
mgr Grażyna Kalembkiewicz
Fizyka: mgr Marek Karsznia
Informatyka: mgr Marek Karsznia
Historia:

mgr Mariola Nowakowska

mgr Bernadeta Basaj

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Bernadeta Basaj
Wychowanie fizyczne:

mgr Tomasz Krekora
mgr Andrzej Suwała
mgr Andrzej Baracz

Biologia: mgr Barbara Leśniak
Chemia: mgr Barbara Leśniak
WOS: mgr Bernadeta Basaj
WDŻ: mgr Bernadeta Basaj
Technika: mgr Irena Cieloch
mgr Marek Karsznia
Muzyka: mgr Dariusz Rodakowski
Zajęcia artystyczne: mgr Dariusz Rodakowski
Plastyka: mgr Agata Styczyńska
Pedagog: mgr Renata Strzałkowska - Jędrasek
Biblioteka: mgr Bernadeta Basaj
Sekretariat: Aldona Babula
Obsługa: Jolanta Abramczyk
Joanna Wójcik
Wiesława Zaręba
Wykonanie: Dan-net