• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna


mgr Agnieszka Babańca
dyrektor szkoły


mgr Ewelina Piecyk-Kowalska
Wicedyrektor

Religia: ks. mgr Łukasz Bociek
s. mgr Jadwiga Szczepańska
mgr Lidia Bartosiewicz
Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Elżbieta Mazur
mgr Renata Maj
mgr Danuta Siembor
mgr Joanna Sałek
mgr Danuta Matysiak
mgr Danuta Fałek

Język polski: mgr Mariola Nowakowska
mgr Anna Rutka
mgr Karolina Matejszczak
Historia i społeczeństwo: mgr Mariola Nowakowska
Język angielski: mgr Danuta Janiga-Witkowska
mgr Izabela Gluza
Matematyka: mgr Tamara Wróbel
mgr Grażyna Kalembkiewicz
Przyroda: mgr Grażyna Kalembkiewicz
mgr Irena Cieloch
Informatyka: mgr Irena Cieloch
mgr Waldemar Langa
mgr Andrzej Suwała
Technika: mgr Irena Cieloch
Muzyka: mgr Agata Styczyńska
mgr Dariusz Rodakowski
Plastyka: mgr Agata Styczyńska
Wychowanie fizyczne: mgr Waldemar Langa
mgr Andrzej Suwała
Biblioteka: mgr Monika Rodakowska
Świetlica: mgr Danuta Rajn
Sekretariat: Wiesława Kołdej
Wykonanie: Dan-net