• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Statut

Statut

Rozdział  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa i siedziba szkoły – Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko. W skład zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej i Publiczne   Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

2. Siedziba szkoły mieści się w Garbatce - Letnisko  przy ul. Hanki Lewandowicz 2.

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół Samorządowych  w Garbatce-Letnisko. Każdy typ szkoły wchodzący w skład zespołu posiada własną pieczęć, tj.: Zespół Szkół Samorządowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi   Kozienickiej, Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.    Odrębną pieczęć posiada Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko. 

4. Na świadectwach używa się pieczęci z nazwą szkoły, którą uczeń ukończył  oraz pieczęci  okrągłej.

5.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Garbatka – Letnisko.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

8. Szkoła jest jednostką budżetową.

9. Językiem wykładowym jest język polski.

10. Cykl kształcenia trwa zgodnie z przepisami prawa w sprawie ramowych planów nauczania:
1) w Szkole Podstawowej –  sześć lat
2) w Gimnazjum – trzy lata.
3) w Szkole Podstawowej mogą być tworzone oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego.

Aby przeczytać całość pobierz Statut Szkoły

Wykonanie: Dan-net