• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Regulaminy

Regulamin dożywiania w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin dożywiania w stołówce szkolnej
Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko
w roku szkolnym 2015/2016

 1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Publicznej Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum w Garbatce-Letnisko.
Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje GOPS.

 1. Odpłatność za obiady

Dzienna opłata za posiłek wynosi 3,0 zł. Wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilość dni żywienia w miesiącu.
W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwość zmiany – zwiększenia odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
Opłatę za obiady należy uiścić z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
W przypadku spóźnienia z opłatą w ustalonym terminie wpłaty na obiady, będą przyjmowane jeszcze przez 2 dni z tym, że żywienie w tym przypadku rozpocznie się dopiero od poniedziałku następnego tygodnia.
Wpłaty na obiady przyjmowane są w świetlicy szkolnej w godzinach 8.00-13.00.
Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.

Aby przeczytać cały regulamin pobierz dokument

Wykonanie: Dan-net