• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Samorządowych: Publicznego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Garbatce - Letnisko na lata 2013 - 2017

Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego.

Nasze motto

"Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze"

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwi mu wszechstronny rozwój oraz zapewni poczucie bezpieczeństwa Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

Cele główny:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa.
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły, utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, czego efektem będą jak najlepsze wyniki z egzaminów zewnętrznych. Dostarczenie uczniowi wiedzy, która umożliwi mu kontynuację nauki na wyższym etapie edukacyjnym i umożliwi mu wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej.
 • Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem historii, kultury i tradycji.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dzięki wprowadzeniu innowacji sportowych, wspomaganie rodziców w wychowaniu

Aby przeczytać całość pobierz Koncepcję pracy Zespołu Szkół Samorządowych

Wykonanie: Dan-net