• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do włączenia się i propagowania akcji „Pomaganie przez oglądanie”  fundacji "Budujmy Lepszy Świat w Ciągu Najbliższych Lat". Wystarczy oglądać materiały na kanale w serwisie You Tube https://www.youtube.com/channel/UCWzmeUYhkYKgwPGiNfdUHyA.

Treści zamieszczane przez fundację propagują czytanie dzieciom. Są to opowiadania, wiersze oraz piosenki. Akcja pomaga budować wrażliwość społeczną i empatię u dzieci i młodzieży. Zachęca również rodziców do  wspólnego spędzania czasu z dziećmi. Poniżej przedstawiamy jeden z filmów nagranych w ramach akcji (wiersz Marii Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha”)

Czytajmy dzieciom!

Badania przeprowadzone przez Fundację "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom" potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów.

Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni. Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych.

Czytaj więcej...

Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny przystąpiliśmy do programu "Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości". Program „Wychowanie przez czytanie” skierowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych. Celem programu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. W realizację programu umożliwiły następujące pozycje:
- książka „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”
- poradniki „Z dzieckiem w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” dla nauczycieli
- scenariusze zajęć na temat wszystkich wartości omówionych w książce „Gorzka czekolada” oraz inne pomoce dostępne na stronie internetowej fundacji "cała Polska czyta dzieciom". Programem objęta została klasa: 5c. W ramach programu zostały zrealizowane tematy: "Optymizm", "Szacunek" oraz "Przyjaźń". Uczniowie przygotowali także prezentację. Zapraszamy do obejrzenia:

A oto filmy z poprzedniej edycji programu:

Rok 2018/2019 rokiem wartości moralnych

zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą założenia programu "Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości"

Pobierz prezentację o programie "Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości"

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE-LETNISKO

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
 3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez Nauczyciela bibliotekarza.
 4. Zwrot Wypożyczonych podręczników Nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

Pobierz REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

Wykaz podręczników do klas I-VII

Prosimy o uiszczenie opłaty za zniszczony podręcznika na konto: BS Zwoleń oddział Garbatka 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001 W treści przelewu tytułem należy wpisać: „Zwrot za podręcznik ucznia (imię i nazwisko), (tytuł podręcznika i klasa)”. Odbiorca: Gmina Garbatka-Letnisko.

Klasa I

 1. Szkolni przyjaciele cz.1 – 7,99 zł
 2. Szkolni przyjaciele. Matematyka  cz.1 – 9 zł
 3. Szkolni przyjaciele cz.2 – 8 zł
 4. Szkolni przyjaciele. Matematyka  cz.2 – 8,51 zł
 5. Szkolni przyjaciele cz.3 – 8 zł
 6. Szkolni przyjaciele cz.4 – 8 zł
 7. New English Adventure 1 – 24,75 zł

Klasa II
Każda część 4,21 zł
Klasa III
Każda część – 2,35 zł
Język angielski – 24,75 zł
Klasa IV

 1. Język polski „Między nami” GWO – 21,90 zł
 2. „Matematyka z kluczem” cz.1 – 10,95 zł
 3. „Matematyka z kluczem” cz.1 – 10,95 zł
 4. Historia „Wczoraj i dziś” – 21,20 zł
 5. „Tajemnice przyrody” – 21,20 zł
 6. Informatyka „Teraz bajty” – 8 zł
 7. Plastyka „Do dzieła” – 7 zł
 8. Technika „Jak to działa” – 9,40 zł
 9. Język angielski „English Class Poland” A1 – 21 zł
 10. Muzyka – 7 zł

Klasa V

 1. Język polski „Między nami” GWO – 21,90 zł
 2. „Matematyka z plusem”  – 21,90 zł
 3. Historia i społeczeństwo „Wehikuł czasu” – 21,20 zł
 4. „Tajemnice przyrody” – 21,20 zł
 5. „Lekcja muzyki” – 7 zł
 6. Zajęcia komputerowe „Lubię to”  – 8 zł
 7. Plastyka „Do dzieła” – 7 zł
 8. Technika „Jak to działa” – 9,40 zł
 9. Język angielski „Evolution plus” cz.2 – 21 zł

Klasa VI

 1. Język polski „Między nami” GWO – 21,90 zł
 2. „Matematyka z plusem”  – 21,90 zł
 3. Historia i społeczeństwo „Wehikuł czasu” – 21,20 zł
 4. „Tajemnice przyrody” – 21,20 zł
 5. „Lekcja muzyki” – 7 zł
 6. Zajęcia komputerowe „Lubię to”  – 8 zł
 7. Technika „Jak to działa” – 9,40 zł
 8. Język angielski „Evolution plus” cz.3 – 21 zł

Klasa VII

 1. Świat fizyki – 22,77 zł
 2. Informatyka – 9,9 zł
 3. Muzyka – 8,90 zł
 4. Język polski „Między nami” – 25 zł
 5. „Matematyka z kluczem” – 25,20 zł
 6. Biologia „Puls życia” – 25 zł
 7. Chemia Nowej Ery – 25 zł
 8. Geografia „Planeta Nowa” – 25 zł
 9. Historia „Podróże w czasie” – 24,50 zł
 10. Język angielski „English Class Poland” B1 – 23,40 zł
 11. Język niemiecki „Kompas team” cz.1 – 23,40 zł

Wyjątkowe spotkanie dla klas I-III

W ostatnich dniach maja w świetlicy szkolnej odbyła się nietypowa lekcja dla uczniów klas I-III. Dotyczyła ona promocji zdrowia. Najmłodszych odwiedziły panie rehabilitantki - Agata Ślipska i Katarzyna Wilk. Opowiedziały na czym polega ich codzienna praca. Zwróciły uczniom uwagę na konieczność zachowania prawidłowej postawy podczas wykonywania różnych czynności oraz przedstawiły znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka. Pani Kasia zademonstrowała jak należy nosić plecak, aby zachować prawidłową postawę. Pokazała jak zapinać szelki plecaka oraz jak podnosić go z podłogi. Uczniowie dostali rysunki, na podstawie których przećwiczą i sprawdzą w klasach czy mają odpowiednio zapięte tornistry. Pani Agata przeczytała wierszyk o prawidłowym siedzeniu przy stole i odrabianiu lekcji. Dzieci chętnie wzięły udział w ćwiczeniach zaproponowanych przez naszych gości – poprzez zabawę nauczyły się i zapamiętały ważne informacje oraz porady przydatne na co dzień. Spotkanie uwieczniono na wspólnej fotografii, a panie rehabilitantki otrzymały od dzieci miły upominek.

"Mała Ojczyzna"

Wiersz nagrodzony w szkolnym konkursie na wiersz o Małej Ojczyźnie:

"Mała Ojczyzna"

Na mapie Polski jest maleńki ślad
To moja Garbatka od najmłodszych lat
Kilka domów, dwie ulice wioskę kocham tę nad życie
Wszyscy się tu znają i w razie potrzeby zawsze pomagają
Możesz tu rozpocząć swoje życie i poczuć się znakomicie
Latem wieś nasza zakwita
Swoim zapachem i kolorami wita
A w każdą niedzielę dzwon wesoło woła:
Chodźcie wszyscy do kościoła!
Serce się raduje, że tak dobrze się tu czuję.
Może są piękniejsze zakątki na świecie i pewnie szczęśliwych ludzi tam znajdziecie
Ale ja tu żyję i pragnę wam wyznać
To jest moje miejsce na ziemi
To moja „Mała Ojczyzna”.


Oliwia Sobieszek klasa III

Noc z książką

„Noc z książką” jest to akcja mająca na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jest to także propozycja spędzenia czasu wolnego od zajęć dydaktycznych. W tym roku tematem przewodnim były prawa autorskie – czym są, jak ich przestrzegać, jak świadomie korzystać z materiałów udostępnianych w Internecie (w tym oprogramowania, filmów i muzyki). Podczas imprezy kształtowane były umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i budowanie poczucia własnej wartości poprzez wspólną zabawę, czytanie odpowiednio dobranej literatury, pogawędkę, przygotowanie wspólnych posiłków. Akcję przeprowadzono w nocy - 16/17 stycznia 2018 roku i była propozycją na bezpieczne i efektywne spędzanie ferii.

Zamówienie pizzy, nocna wędrówka do biblioteki, wspólne czytanie wierszyków łamiących języki, tańce na szkolnym korytarzu oraz gra w tenisa stołowego – to główne atrakcje spotkania. Zmęczonych, ale szczęśliwych uczniów rano odebrali rodzice.

Czytaj więcej...

Konkurs na wiersz

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla uczniów klas I-III PSP na wiersz o Małej Ojczyźnie. Prace prosimy przynosić do wychowawców
do 31 marca 2018 r.

Wychowanie przez czytanie

W roku szkolnym 2017/2018 został zrealizowany program dla szkół "Wychowanie przez czytanie". Programem objęte zostały dwie klasy: 6a oraz 7b. W ramach programu zostały zrealizowane tematy: „Przyjaźń”, „Odpowiedzialność”, „Odwaga”, „Szacunek” oraz „Piękno”. Uczniowie każdej z klas przygotowali prace plastyczne oraz prezentację przedstawiająca jedną z wartości. Zapraszamy do obejrzenia.

 

Program przygotowany został przez Fundację "Cała Polska czyta dzieciom"

Światowy Dzień Pluszowego Misia

24 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z okazji tego święta zostało zorganizowane spotkanie czytelnicze. Naszym gościem specjalnym była Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką” Pani Maria Grygiel. Dzieci przywitały naszego Gościa okrzykami radości i gromkimi brawami. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem piosenki o Kubusiu Puchatku. Pani Dyrektor przeczytała dzieciom jedną z przygód misia pod tytułem „Bardzo wietrzny dzień”. Dzieci rozwiązały także quiz, w którym sprawdziły swoje umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Pani Dyrektor opowiedziała dzieciom o swoim ulubionym misiu z czasów dzieciństwa. Uśmiechnięte buzie dzieci wyrażały radość ze spotkania, a przytulane przez cały czas misie świadczyły o niezwykłej więzi łączącej je z pluszakami. Na spotkanie zostały zaproszone również dzieci z grup przedszkolnych. Akcję zakończyła gimnastyka z Kubusiem Puchatkiem w rytm piosenki „Ćwiczę – góra, dół”. Wspólne pamiątkowe zdjęcie na zawsze uwieczniło atmosferę życzliwości i radość ze spotkania.

Monika Rodakowska, Bernadeta Basaj, Danuta Rajn

Nowe pozycje w bibliotece szkolnej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garbatce - Letnisko przekazała do biblioteki następujące pozycje:

 • Katarzyna Bosowska „Zakuty w kajdany” (fragment recenzji: „To książka o rozpaczy pogrążonych w nałogu i nadziei tych, którzy zdecydowali się na terapię. Wstrząsający opis ich przeżyć, doświadczeń, obaw i wiary – pomimo wszystko. Ukazuje problem alkoholizmu z kilku perspektyw: terapeuty uzależnień, pacjentów, a przede wszystkim ich matek, małżonków i dzieci. Jest to książka o NICH i dla NICH. Także dla tych, którzy chcą im pomóc.”)
 • „Uzależnienia i zagrożenia XXI w. – płyta CD.

Zapraszamy nauczycieli i rodziców do korzystania z powyższych materiałów.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

6 listopada uczniowie klas I-III obchodzili Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci przygotowały na tą okazję stroje i rekwizyty, które upodobniły je do ulubionego bohatera. Na szkolnym korytarzu spacerowały księżniczki, królowie, wróżki, Smok Wawelski, Kot w Butach, Zorro, Strach na Wróble, Czerwony Kapturek, Kopciuszek a nawet Pipi i Pszczółka Maja. Szkoła zamieniła się w bajkową krainę i zachęcała wszystkich do odkrywania nowych postaci, także w szkolnej bibliotece.

Na uwagę zasługują przygotowania uczniów z klasy IIIa (wych. Danuta Fałek), którzy wykonali piękne makiety bajkowych zamków. Twórczość dzieci to także własnoręcznie wykonane elementy strojów - korony, królewskie berło, maska Kota w Butach oraz koszyczek Czerwonego Kapturka. Z okazji tego święta uczniowie gimnazjum: Gabriela Grabowska (pełniąca funkcję Jadwigi Roku) oraz Kacper Wdowiak (w roli Króla Jagiełły) czytali dzieciom wybrane przez nie bajki. Były to: „Kot w Butach” oraz „Piękna i Bestia”. Młodzi słuchacze wykonali do nich ilustracje. Podsumowaniem akcji był apel, podczas którego najpiękniej przebrani uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy. Wręczała je para królewska: Królowa Jadwiga i Król Jagiełło. Wydarzenie zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie. Serdeczne podziękowania należą się także rodzicom, którzy pomogli dzieciom w przygotowaniu strojów.

Co słychać w MegaMisji. Psotnik a zdrowa żywność.

Codziennie spotykamy się z różnymi formami przedstawiania informacji. Dziś dzieci poznały w jaki sposób mogą je zaprezentować. Pomysłów było wiele. Plakaty, prezentacje multimedialne, forum, komiksy, gazety, prezentacje słowne... Dzieci z wielu sposobów wybrały plakat. Wykonały kolorowe, przepiękne plakaty przedstawiające zdrową żywność. Pokazały także inne swoje prace, które także posłużyły jako forma prezentacji: kosze pełne warzyw i prace z masy solnej. Do tych zajęć dzieci przygotowały się cały tydzień! Zapraszamy do obejrzenia efektu końcowego! Psotniku! Do zobaczenia za tydzień :)

Co słychać w MegaMisji?

Pierwszy miesiąc spotkań z MegaMisją i pierwszy prezent! Dziś (20 października 2017 r.)podczas kolejnych zajęć  z programu uczniowie otworzyli przesyłkę od fundacji Orange. Kredki, plastelina, farby, pędzelki, bloki, nożyczki i inne materiały plastyczne sprawiły uczniom wielką radość.

A co za nami? Uporządkowaliśmy bałagan w Encyklopedii, stworzyliśmy Zielnik dla Profesora Florka, zwiedziliśmy Islandię i Sycylię, poznaliśmy różne źródła informacji (nie tylko elektroniczne), nauczyliśmy się weryfikować znalezione informacje… megapracowity miesiąc.

Wykonanie: Dan-net