• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka

Spotkanie z ks. dr. Maciejem Będzińskim

22 maja 2015 roku naszą szkołę odwiedził niezwykły gość - ks. dr Maciej Będziński - Sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła. Spotkał się on z uczniami klas 0 - III, aby opowiedzieć im o swojej wielkiej wyprawie do afrykańskiego zakątka świata - Zambii. Ksiądz Maciej przygotował dla swojej najmłodszej publiczności wiele niespodzianek, które sprawiły, że dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały Jego opowieści. Opowiadał o kulturze i tradycjach ludzi żyjących w Afryce. Pokazał wiele wspaniałych fotografii ukazujący malownicze krajobrazy, ale także codzienny trud mieszkańców. Największe jednak wrażenie zrobiły zdjęcia egzotycznych zwierząt, a w szczególności małp, które podobno są bardzo złośliwe i od samego rana skaczą po dachach. Spotkanie to odbyło się w ramach szkolnej akcji „Czytajmy razem”, która stanowi integralną część Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Ksiądz Maciej przeczytał małym słuchaczom afrykańską bajkę, a następnie w bardzo jasny i zrozumiały dla nich sposób opowiedział o ukrytej w niej nauce. Jej przesłanie łączy się z działalnością, którą od niedawna prowadzi nasz Gość. Jej głównym celem jest uwrażliwienie na potrzeby ubogiej ludności z krajów misyjnych. Na zakończenie ksiądz Maciej podarował dzieciom czasopisma „Świat misyjny”, a one wręczyły dyplom uznania z pamiątkową fotografią. Nasz Gość obiecał, że wkrótce znów nas odwiedzi  i opowie wrażenia ze swoich kolejnych wypraw misyjnych.
Spotkanie przygotowały: Monika Rodakowska, Danuta Rajn, Karolina Matejszczak

Uczniowie klas Ia i Ib czytelnikami biblioteki szkolnej

12 i 13 maja do grona czytelników biblioteki szkolnej dołączyły dzieci z klas IA i IB. Uczniowie poznali księgozbiór biblioteki przeznaczony dla nich oraz zasady korzystania z tych zasobów. Młodzi czytelnicy wykazali się ogromną wiedzą o literaturze dziecięcej odpowiadając na „bajkowe zagadki” oraz z zainteresowaniem wysłuchali wiersza pt. „Życzenia książki”. Pierwsze wypożyczenie książki poprzedzone zostało uroczystym ślubowaniem, a na pamiątkę uczniowie dostali piękne zakładki.

Festyn z okazji Jubileuszu 60-lecia Biblioteki Publicznej

8 maja bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w festynie zorganizowanym z okazji Jubileuszu 60-lecia Biblioteki Publicznej. Na najmłodszych uczestników festynu czekały kolorowe balony, atrakcyjne książeczki oraz słodycze. Uczniowie gimnazjum samodzielnie dokonali wyboru książki i z radością prosili o podbicie jej pieczątką przedstawiającą Exlibris biblioteki publicznej. Lekturę nowych książek rozpoczęli już w pobliskim parku! Wyrażamy nadzieję, że rozbudzony podczas festynu „zapał czytelniczy” nie minie, lecz przekształci się w prawdziwą miłość do książek.

Spotkanie z panem Sebastianem Sobowcem

7 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjum z autorem wielu publikacji przyrodniczych i miłośnikiem przyrody - Sebastianem Sobowcem. Pierwsza część spotkania dotyczyła świadomego czytelnictwa. Uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące wyboru książki. Autor zaprezentował również swój dorobek literacki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pocztówki  z fotografiami wykonanymi przez naszego Gościa. Młodzież wysłuchali również ciekawej prelekcji o zwierzętach. Przyrodnik zaprezentował głosy ptaków oraz podzielił się wieloma ciekawostkami z ich życia. Pisarz bardzo szybko nawiązał świetny kontakt z uczestniczkami spotkania. Poczucie humoru i barwne opowieści zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Markowskiej - kierownikowi Biblioteki Publicznej - za zorganizowanie spotkania, które odbyło się w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce.  

Sebastian Sobowiec - działacz i aktywista w Gminnym Klubie Ekologicznym, Klubie Ekotop oraz Towarzystwie Ochrony Przyrody. Współzałożyciel Towarzystwa Ochrony Przyrody "Ostoja" w Sandomierzu. Współtwórca kilku regionalnych Ostoi Natura. Przez szereg lat był redaktorem biuletynu organizacji "Echa ekologii". Współpracował z kilkoma czasopismami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Zajmuje się badaniem zasobów przyrody Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Sandomierskiej, Doliny Wisły oraz Roztocza.
Publikacje:

 • "Żółtoszara zieleń" - historia powodzi wiślanej pod Sandomierzem w 2001. (2005);
 • "Do zobaczenia w lesie" (2006);
 • "Dolny San" przewodnik;
 • "Album powodzi wiślanej 2007";
 • "Bukowa" (2008) - przewodnik przyrodniczo turystyczny po dolinie rzeki Bukowa;
 • "Sanna" (2008) przewodnik przyrodniczo turystyczny po dolinie rzeki Bukowa;
 • Tanwia -Tanew" (2008) przewodnik przyrodniczo turystyczny;
 • "Sen" (2008) powieść fantastyczna.

Uczniowie klasy IC czytelnikami biblioteki szkolnej

29 kwietnia 2015 r. bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci z klasy IC. Uczniowie poznali bibliotekę, jej zbiory oraz zasady korzystania z niej. Młodzi czytelnicy odpowiedzieli na „bajkowe zagadki” i wysłuchali wiersza pt. „Życzenia książki”. Dzieci z radością wypożyczyły swoje pierwsze książki. Z dumą i powagą wypowiedziały słowa ślubowania, a na pamiątkę spotkania otrzymały piękne zakładki.

Materiały multimedialne:

Pierwsza pomoc:
1.Pierwsza pomoc. Bezpieczna ulica. Filmowy pakiet edukacyjny
2.Pierwsza pomoc. Bezpieczna szkoła.
3.Pierwsza pomoc na drodze.
4.… tak, chcę być bezpieczny.
5.Uwierz w siebie.
6.Porozmawiajmy o tym co nas łączy.
7.Multimedialny instruktor pierwszej pomocy.
Profilaktyka uzależnień:
1.Kokaina i amfetamina a organizm człowieka
2.Pozostań czystym, dbaj o umysł. Nie bierz narkotyków.
3.Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka.
4.Marihuana a organizm człowieka.
5.Palenie tytoniu a fizjologia człowieka.
6.Epitafium dla narkomana.

Spotkanie z kierownikiem Przychodni Vital – Med. w Garbatce – Letnisku, panem doktorem Dariuszem Skoczylasem

W naszej szkole nauczyciele realizują program „Owoce i warzywa w szkole”, którego głównym celem jest  zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne. W ramach tego programu na terenie szkoły prowadzone są akcje, które przybierają różnorodne formy. 5 marca zostało wystawione przedstawienie teatralne przygotowane przez panią Karolinę Matejszczak, które promowało zdrowy styl życia, natomiast 11. marca odbyło się spotkanie uczniów klas 0-3 z kierownikiem  Przychodni Vital – Med w Garbatce – Letnisku, panem doktorem Dariuszem Skoczylasem. Podczas spotkania pan doktor w zrozumiały i niezwykle ciekawy sposób opowiedział dzieciom o tym, jak należy się odżywiać, aby zawsze tryskać zdrowiem. Szczególną uwagę zwrócił na codzienne spożywanie owoców i warzyw.  Udzielił cennych informacji na temat tego, które produkty są zdrowe dla człowieka, a które  źle wpływają na jego organizm i mogą być przyczyną wielu chorób. Dzieci dowiedziały się również o tym, w jaki sposób przebiega proces trawienia. Dzięki tym cennym radom uczniowie bezbłędnie wykonali zadanie polegające na podziale produktów żywnościowych na zdrowe i niezdrowe. Pan doktor Skoczylas, w ramach szkolnej akcji „Czytajmy razem”, przeczytał dzieciom utwór pt. „Bajka dla Niejadków”, a następnie pani Karolina Matejszczak, która pełniła rolę konferansjerki, zadała uczniom pytania  związane z treścią wysłuchanej bajki. Okazało się, że dzieci słuchały bardzo uważnie, ponieważ wszystkie udzielone przez nie odpowiedzi były prawidłowe. Ponadto dzieci wzięły udział w zabawie pt. „ Degustacja smaków” . Wybrani uczniowie musieli rozpoznać owoc lub warzywo za pomocą zmysłu smaku. Ta gra sprawiła zawodnikom wiele radości. Na zakończenie dzieci zadawały panu doktorowi pytania, na które bardzo chętnie odpowiadał. Dzieci, chcąc podziękować panu doktorowi za odwiedziny i niezwykle ciekawy wykład na temat zdrowego odżywiania, wręczyły swojemu wyjątkowemu gościowi dyplom wraz z pamiątkowym zdjęciem. Spotkanie upłynęło w  miłej, przyjaznej atmosferze i z pewnością będziemy je długo wspominać.

Nauczyciele, którzy przygotowali spotkanie:
Karolina Matejszczak
Danuta Rajn
Monika Rodakowska

Św. Jan Paweł II oraz Jan Długosz patronami roku 2015

Św. Jan Paweł II oraz Jan Długosz decyzją Sejmu zostali ogłoszeni patronami 2015 r. Rozpoczęty właśnie rok jest również w sposób szczególny poświęcony Polskiemu Teatrowi. 5 grudnia 2014 r. posłowie podjęli specjalne uchwały w tych sprawach.
W uchwale dotyczącej ogłoszenia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. -Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata - głosi uchwała.

2015 r. jest także czasem upamiętnienia dokonań Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego. W podjętej przez Sejm uchwale ustanawiającej go patronem 2015 r. przypomniano, że Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – „Roczniki,  czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Zwrócono także uwagę na szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Uchwała Sejmu ustanawiająca 2015 r. Rokiem Polskiego Teatru stanowi „hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr, który jest jednym z najważniejszych obszarów życia kulturalnego i społecznego”. W dokumencie podkreślono też przypadające w 2015 r. 250-lecie Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. - W ciągu 250 lat istnienia teatr publiczny w Polsce służył sztuce i społeczeństwu, podejmując dialog z tradycją, komentując otaczającą rzeczywistość oraz wytyczając nowe drogi rozwoju sztuki - napisano w uchwale.

Spotkanie z panią Zofią Krekorą

Wychowawca Świetlicy Szkolnej Danuta Rajn, wspólnie z Panią Karoliną Matejszczak oraz Moniką Rodakowską w ramach akcji „Czytajmy razem”, przygotowały spotkanie na które została zaproszona emerytowana nauczycielka naszej szkoły – Pani Zofia Krekora. Dzieci z klas 0-III miały okazję dowiedzieć się na czym polega praca w bibliotece i dlaczego warto czytać książki.

Podczas spotkania panował miły nastrój. Pani Krekora przeczytała dzieciom baśń pt. „Żabi Książe”. Następnie odbył się quiz czytelniczy. Dzieci wykazały się bystrością i zaangażowaniem, chętnie odpowiadały na pytania związane z treścią utworu. Uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Pan Dyrektor Andrzej Baracz podziękował Pani Zofii Krekorze za przybycie, a uczniowie wręczyli bukiet kwiatów.

Konkurs "Książki moich marzeń"

Film zrealizowany w ramach konkursu "Książki naszych marzeń”, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej!

Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Witolda Lutosławskiego oraz Juliana Tuwima, mija właśnie setna rocznica urodzin wybitnego kompozytora oraz setna rocznica debiutu poety. Tym, co ich łączy jest szacunek dla najmłodszych odbiorców sztuki – dzieci. Witold Lutosławski skomponował muzykę do wierszy Juliana Tuwima. Takie utwory jak: „O Panu Tralalińskim”, „Spóźniony słowik”, „Kotek”, „Idzie Grześ”, „Rzeczka”, „Taniec”, „Rok i bieda”, „Ptasie plotki”, to klasyka dziecięcej edukacji.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-VI

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym, zatytułowanym „Ptasie plotki i inne wiersze”. Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Witolda Lutosławskiego oraz Juliana Tuwima, mija właśnie setna rocznica urodzin wybitnego kompozytora oraz setna rocznica debiutu poety. Tym, co ich łączy jest szacunek dla najmłodszych odbiorców sztuki – dzieci. Witold Lutosławski skomponował muzykę do wierszy Juliana Tuwima. Takie utwory jak: „O Panu Tralalińskim”, „Spóźniony słowik”, „Kotek”, „Idzie Grześ”, „Rzeczka”, „Taniec”, „Rok i bieda”, „Ptasie plotki”, to klasyka dziecięcej edukacji. Ich dopełnieniem może być wizja plastyczna w pracach dziecięcych.

• Konkurs ma zasięg SZKOLNY i polega na wykonaniu ilustracji plastycznej do wybranego wiersza Juliana Tuwima w aranżacji muzycznej Witolda Lutosławskiego („O Panu Tralalińskim”, „Spóźniony słowik”, „Kotek”, „Idzie Grześ”, „Rzeczka”, „Taniec”, „Rok i bieda”, „Ptasie plotki”).
• Konkurs jest adresowany do klas 0-III oraz IV-VI. Jego celem jest wszechstronny rozwój twórczej osobowości dziecka, kształtowanie wyobraźni, wrażliwości na muzykę i poezję.

Czytaj więcej...

Pomóż – podaruj podręczniki

Jeżeli posiadasz zbędne podręczniki do szkoły podstawowej i gimnazjum, a chcesz pomóc potrzebującym przynieś je do świetlicy szkolnej lub biblioteki. Książki te będą przekazane tym, którzy najbardziej ich potrzebują. Akcja ta, nie wiąże się z żadną korzyścią materialną ani dla oddającego ani dla szkoły. Twój odruch serca umożliwi naukę innym uczniom. Nie odkładaj na półkę, nie wynoś na strych, nie oddawaj na makulaturę – przekaż je innym!

AKCJA TRWA OD 9.09.2013 DO 13.09.2013 r.

KONKURSY CZYTELNICZE – NAGRODZENI UCZNIOWIE

Konkurs na "Czytelnika Roku 2013" wygrały:

Małgorzata Mojsiuszko w kategorii klas I-III PSP
Renata Gieruszka w kategorii klas IV-VI PSP
Sylwia Stasiak w kategorii klas I-III PG

Konkurs na recenzję książki "DOcenić książkę" wygrała Marcelina Skoczylas.

Konkurs na plakat promujący ulubioną książkę wygrała Katarzyna Szczepanek.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

The Lovely Bones

"The Lovely Bones" is one of the three novels of Alice Sebold. I ran into it quite by accident, because I needed a book on a long car journey. When I saw the cover I didn't know what to expect of this book.

The narrator is Susie Salmon , who as a teenager was killed and hurt by her neighbour - Mr. Harvey. After her death, she goes to heaven and looks at her loved ones from there. She decides that she must help them to capture her murderer to ease their grief and anger. Unfortunately, she does not expected that her screams and indications are not being heard. She needs to look how her father gets into a friendly chat with Harvey, not even suspecting his psychopathic tendencies. She realizes that her parents are moving away from each other. Mother wants to forget about Susie's death and move on. She has enough of all suspicions of anyone who somehow captured the interest of their behavior. She wants to reconcile with the fact that her daughter had died. Because of that she meets with incomprehension on the part of family members who constantly mention the dead. For this reason, she withdraws into herself and live according to her own rules. She cuts off from loved ones and something begins to connect her with the officer leading the investigation.

Czytaj więcej...

Erich Maria Remarque „Czarny obelisk”

Są książki, do których wraca się wielokrotnie. Jedna ich lektura to za mała. Do takich pozycji- moich najulubieńszych- zalicza się powieść Ericha Marii Remarque’a "Czarny obelisk". Sięgam po nią średnio raz do roku, ponieważ zniewala mnie język autora i zachwyca jego niezwykły dar kreowania soczystych, prawdziwych postaci. W ogóle u Remarque’a cenię przede wszystkich tę niezwykłą zdolność pokazywania zwyczajnych- niezwyczajnych bohaterów. Ludzi, którymi chcielibyśmy być, mimo z pozoru beznadziejnych czasów, w jakich przyszło im żyć i średnio satysfakcjonujących profesji, jakimi się parają.

Ale w przypadku "Czarnego obelisku" zagrało dosłownie wszystko- mamy tu wzbudzającego sympatię bohatera- pracownika firmy pogrzebowej, galopującą inflację w latach 20-tych XX wieku, przyjaźnie z kolegami z frontu, przelotne romanse, prawdziwą miłość . Książkę czyta się z zapartym tchem, choć z drugiej strony człowiek chciałby zatrzymać się i rozkoszować soczystymi dialogami i filozoficznymi refleksjami na temat życia, Boga i śmierci.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net