• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek

8.00 - 15.10

Wtorek

8.00 - 15.10

Środa

8.00 - 12.45 oraz 13.30 - 15.10

Czwartek

8.00 - 15.10

Piątek

8.00 - 14.30

Informacja w sprawie zwrotu środków za zniszczony podręcznik

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty za podręcznik uszkodzony, zniszczony lub zagubiony. Prosimy o uiszczenie opłaty za zniszczony podręcznika na konto:
BS Zwoleń oddział Garbatka 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001
W treści przelewu tytułem należy wpisać: „Zwrot za podręcznik ucznia (imię i nazwisko), (tytuł podręcznika i klasa)”.
Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Poniżej przedstawiamy wykaz podręczników oraz ceny.

Klasy I-III PSP

 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III  szkoły podstawowej

Klasa IV PSP

 • Język polski „Między nami” wyd. GWO – 21,90 zł
 • Matematyka „Matematyka z plusem” GWO – 21,90 zł
 • Przyroda „Tajemnice przyrody”  - 21,20 zł
 • Historia i społeczeństwo „Wehikuł czasu” GWO – 21,20 zł
 • Muzyka „Lekcja muzyki” – 7,30 zł
 • Zajęcia komputerowe „Lubię to” – 7,30 zł
 • Zajęcia techniczne „Jak to działa” – 9,50 zł
 • Język angielski SP MCMill EVOLUTION PLUS cz.1 + CD – 21 zł

Klasa V PSP
1. Język polski „Między nami” wyd. GWO – 21,90 zł
2. Matematyka „Matematyka z plusem” GWO – 21,90 zł
3. Przyroda „Tajemnice przyrody”  - 21,20 zł
4. Historia i społeczeństwo „Wehikuł czasu” GWO – 21,20 zł
5. Muzyka „Lekcja muzyki” – 7,30 zł
6. Zajęcia komputerowe „Lubię to” – 7,30 zł
7. Zajęcia techniczne „Jak to działa” – 9,50 zł
8. Język angielski SP MCMill EVOLUTION PLUS cz.1+ CD – 21 zł
9. Plastyka „Do dzieła!” – 7,30 zł

KLASA I PG
1. Chemia  CIEKAWA CHEMIA cz.1 podręcznik  21,78 zł
2. Matematyka  LICZY SIĘ MATEMATYKA kl.1 podręcznik  24.75 zł
3. Język polski  MYŚLI I SŁOWA kl.1 podręcznik 24.75 zł
4. Fizyka  ŚWIAT FIZYKI cz.1 podręcznik 21.78 zł
5. Zajęcia komputerowe   LEKCJE Z KOMPUTEREM cz. 1-3 podręcznik 8.90 zł
6. Geografia  PULS ZIEMI kl.1 podręcznik 24.10 zł
7. Biologia  PULS ŻYCIA cz.1 podręcznik 24.10 zł
8. Historia  ŚLADAMI PRZESZŁOSCI kl.1 podręcznik 23.10 zł
9. Język angielski  Express SMART TIME cz.2 podręcznik 23.10 zł
10. Język niemiecki  PWN KOMPASS NEU cz.1 podręcznik z płytą CD-AUDIO     23.10 zł
11. EDB  ŻYJE I DZIAŁAM BEZPIECZNIE kl.1-3 podręcznik 15.00 zł
12. Muzyka  MUZYCZNY ŚWIAT PODRĘCZNIK kl.1-3  (2015) podręcznik     8.90 zł

KLASA  II PG
1. Biologia  PULS ŻYCIA cz.2 podręcznik  24,10 zł
2. Geografia  PULS ZIEMI kl.2 podręcznik 24,10 zł
3. Historia  ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI kl.2 podręcznik 23,10 zł
4. WOS  DZIŚ I JUTRO kl.1-3 cz.1 podręcznik 15,00 zł
5. Język angielski  Express SMART TIME cz.3 podręcznik     23.10 zł
6. Język niemiecki  PWN KOMPASS NEU cz.2 podręcznik z dwoma płytami CD-Audio     23.10 zł
7. Język polski  MYŚLI I SŁOWA  kl.2 podręcznik  24.75 zł
8. Matematyka LICZY SIĘ MATEMATYKA kl.2 podręcznik 24,75 zł
9. Chemia  CIEKAWA CHEMIA cz.2 podręcznik 21.78 zł
10. Fizyka  ŚWIAT FIZYKI cz.2 podręcznik  21.78 zł

Czytajmy dzieciom!

Badania przeprowadzone przez Fundację "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom" potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów.

Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni. Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych.

Czytaj więcej...

Polecamy nauczycielom

1. Górka Iwona „Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD”
2. Faber A., Mazlish E. „Wyzwoleni rodzice – wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwszej rodziny”
3. Faber A., Mazlish E. „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”
4. Faber A., Mazlish E. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
5. Portmann R. „Gry i zabawy przeciwko agresji”
6. ks. Andrzej Zwoliński „Sekty… Dlaczego?”
7. Tomaszek Bożena „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu”
8. Benin Karl „Jak prowadzić trudne rozmowy”
9. Encyklopedia. „Rodzice i dzieci. Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe?”
10. „Wiedzieć, rozumieć, reagować. Sprawny umysł”
11. „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Gimnazjum. Zbiór ćwiczeń i kart do pracy”
12. Nowak Anna „Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę”

Polecamy także książeczki z serii „Oni są wśród nas” będące inspiracją, źródłem wiedzy oraz pomocą w sprawowaniu opieki nad chorym uczniem dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Seria zawiera:

„Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu”
„Dziecko przewlekle chore”
„Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu”
„Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu”

Profilaktyka uzależnień:
1. ks. Marek Dziewiecki „Integralna polityka uzależnień w szkole”
2. Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
3. Zapobieganie narkomani w gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii

Polecamy Rodzicom

1. Górka Iwona „Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD”
2. Faber A., Mazlish E. „Wyzwoleni rodzice – wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwszej rodziny”
3. Faber A., Mazlish E. „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”
4. Faber A., Mazlish E. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
5. Portmann R. „Gry i zabawy przeciwko agresji”
6. ks. Andrzej Zwoliński „Sekty… Dlaczego”
7. Tomaszek Bożena „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu”
8. Benin Karl „Jak prowadzić trudne rozmowy”
9. Encyklopedia. „Rodzice i dzieci. Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe?”
10. „Wiedzieć, rozumieć, reagować. Sprawny umysł”

Królowa Jadwiga w Przedszkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką”

6 czerwca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko odwiedzili dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką”, by przybliżyć im postać św. Królowej Jadwigi – patronki Publicznego Gimnazjum. Barwny orszak przeszedł ulicami Garbatki – Letnisko wzbudzając niemałe zainteresowanie wśród mieszkańców.

Dzieci entuzjastycznie przywitały parę królewską, dworki oraz rycerza. W rolę Królowej Jadwigi wcieliła się Wiktoria Zawodnik, nosząca tytuł Jadwigi Roku w latach 2015/2016 oraz 2016/2017. Roli Króla Jagiełły podjął się Piotr Nagadowski, dworkami były uczennice: Zuzanna Rokita i Adrianna Łagus, rycerzem zaś Igor Pacocha. Wiktoria przeczytała dzieciom fragment książki będącej biografią Królowej Jadwigi. Dzieci z uwagą i zaciekawieniem słuchały historii życia patronki gimnazjum i odpowiadały na zadawane pytania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się suknia średniowieczna, którą dziewczynki chętnie przymierzały. Hełm rycerski i tarcza wzbudziły natomiast entuzjazm chłopców. Ciężki miecz rycerski stał się niemałym wyzwaniem dla najmłodszych. Każdy przedszkolak pragnął wypróbować swoich sił, by go podnieść i choć przez chwilę poczuć się prawdziwym rycerzem.

Kolejną niespodzianką przygotowaną przez młodzież był wspólny taniec do średniowiecznej muzyki. Przedszkolaki wykazały się ponadprzeciętnymi umiejętnościami tanecznymi. Punktem kulminacyjnym było pasowanie na rycerza i dworkę. Dzieci z przejęciem klękały przed królem i królową, którzy zgodnie z dworskim zwyczajem nadali im godność rycerza i dworki.

Na pamiątkę spotkania najmłodsi otrzymali kolorowanki – piękny średniowieczny zamek. Pani Dyrektor Maria Grygiel podziękowała młodzieży za wspaniałą lekcję historii i wyraziła nadzieję na kolejne spotkanie.

Monika Rodakowska

"Noc z książką" - luty 2017

Każdy z nas miał w życiu taką książkę, dzięki której spędził niejedną bezsenną noc. Z dnia 13 na 14 lutego br. właśnie dla takich książkoholików w naszej szkole po raz drugi odbyła się „Noc z książką”. Obecnością zaszczyciła nas pani Małgorzata Markowska - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, która opowiedziała nam o książkach z dzieciństwa i  przeczytała fragment jednej z nich – „Pollyannę” Eleanor H. Porter. Wysłuchaliśmy również fragmentu książki „Jesteś wyjątkowy” Maxa Lucada, którą przeczytała dla nas pani Renata Maj. Podczas tej ciekawej nocy opiekowały się nami panie: Monika Rodakowska i Renata Maj. W imprezie wzięło udział 22 uczniów klas IV-VI oraz dwie uczennice gimnazjum. Znaleźliśmy czas na czytanie książek, nocne buszowanie w bibliotece szkolnej, wspólne śpiewanie oraz grę w ping – ponga. Najwytrwalsi uczestnicy wytrwali aż do 3.00! Z niecierpliwością czekamy na kolejną taką imprezę!

Natalia Gawryołek i Ilona Sobczyk

"Dlaczego warto czytać? - apel

9 lutego 2017 roku uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w apelu podsumowującym czytelnictwo w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie dowiedzieli się o wartościach płynących z czytania. Obejrzeli specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną „Dlaczego warto czytać?” oraz wysłuchali recenzji ulubionych książek kolegów i koleżanek. Były to m.in. takie tytuły jak: „Po prostu Tini” Martiny Stoessel, L.M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza” czy „Dziennik Cwaniaczka”. Rozstrzygnięte zostały również konkursy na „Zdjęcie promujące czytelnictwo”, „Najbardziej zaczytaną klasę” oraz „Książkowe inspiracje”.

Najlepsze zdjęcie promujące czytelnictwo zaprojektowała klasa VIb (wychowawca pani Grażyna Kalembkiewicz). Jury urzekło także hasło wymyślone przez zwycięską klasę - „Biblioteka - z książek rzeka”. Najbardziej zaczytaną klasą okazała się klasa IVb (wychowawca pan Andrzej Suwała). Wśród klas młodszych „Najbardziej zaczytaną klasą” została klasa IIIa (wychowawca pani Elżbieta Mazur). Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć promujących czytelnictwo. Zapraszamy do szkolnej biblioteki i zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych działaniach czytelniczych. Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z apelu (zakładka Galeria).

Dzieci z oddziału przedszkolnego w bibliotece szkolnej.

6 lutego 2017 r. bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego. Mali czytelnicy dowiedzieli się ile książek znajduje się w bibliotece, które przeznaczone są dla nich oraz jak należy zachowywać się w takich pomieszczeniach. Następnie wysłuchali bajki „Piękna i Bestia” oraz obejrzeli barwne ilustracje znajdujące się w książce. Dzieci wykazały się umiejętnością uważnego czytania. Dobrze odpowiadały na zadawane im pytania. Obiecały, że jeszcze nie raz odwiedzą szkolną bibliotekę, a w przyszłości staną się jej czytelnikami.

Zabierz książkę na ferie zimowe!

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 biblioteka szkolna doposażona została w ponad 1000 nowych pozycji książkowych. Wśród zakupionych pozycji znalazły się:

 • Książki z cyklu Nela, mała reporterka
 • Rafał Kosik "Felix, Net i Nika oraz Gang niewidzialnych ludzi
 • Joanna Olech "Dynastia Miziołków"
 • H.Ch. Andersen "Baśnie"
 • Książki z cyklu "Magiczne drzewo" Andrzeja Maleszki
 • Wanda Chotomska "Legendy polskie"
 • Seweryna Szmaglewska "Czarne stopy"
 • Łukasz Wierzbicki "Afryka Kazika"

Serdecznie zapraszamy do wypożyczenia nowości! Zabierz KSIĄŻKĘ na ferie!

Z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej

W dniu 19 stycznia 2017 roku grupa uczniów z klasy II c odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną. Na miejscu czekały już przygotowane specjalnie dla nich książeczki z księgozbioru przeznaczonego dla tej grupy wiekowej. Dzieci z zainteresowaniem przeglądały je i zdawały pytania związane z pracą biblioteki i bibliotekarek, historią biblioteki oraz księgozbiorem. Szczególnie nurtującym pytaniem okazało się „W jaki sposób mogą zostać czytelnikami?”. Następnie wysłuchały fragmentu książki Moniki Miłowskiej i M. Shmel’ovej „Tup Tup Tup. Na tropie wielkiej przyjaźni” i odpowiedziały na kilka pytań związanych z treścią czytanej opowieści. W atmosferze życzliwości i serdeczności szybko minął czas. Uczniowie podziękowali kierownikowi biblioteki Pani Małgorzacie Markowskiej oraz Pani Iwonie Stępień za ciekawe spotkanie. Mamy nadzieję, że wkrótce dzieci staną się stałymi czytelnikami nie tylko szkolnej biblioteki, ale także Gminnej Biblioteki Publicznej.

Monika Rodakowska

Pierwszaki w bibliotece szkolnej!

W dniu 19 stycznia 2017 roku uczniowie klasy I a wraz z wychowawczynią odwiedzili bibliotekę szkolną. Dzieci obejrzały książki, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wysłuchały bajki „Piękna i Bestia” oraz obejrzały zawarte w niej przepiękne ilustracje. Następnie zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej. Uczniowie wybrali dla siebie pierwszą książkę, którą z radością wypożyczyli, a na pamiątkę dostali piękne zakładki.

Nowe książki w bibliotece szkolnej

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Priorytet 3 tego programu ma na celu wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Samorządowych we współpracy z organem prowadzącym uzyskała w ramach tego programu fundusze na zakup nowości wydawniczych. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 15 000 zł umożliwiło zakup 1263 nowych książek i audiobooków. Wśród zakupionych tytułów można znaleźć powieści Andrzeja Maleszki z cyklu „Magiczne drzewo”, rozchwytywane przez uczniów przygody „Neli - małej reporterki” oraz całą serię Martina Widmarka i Heleny Willis  „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica…”, a dla najmłodszych „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca” Leszka Kołakowskiego. Dofinansowanie to umożliwiło również wymianę i uzupełnienie lektur oraz dokupienie nowych pozycji, zgodnie z najnowszą podstawą programową dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Przy zakupie uwzględniono także potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wybierając książki zawierające specjalną czcionkę ułatwiającą czytanie oraz audiobooki. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Garbatka - Letnisko Robertowi Kowalczykowi za wsparcie finansowe w realizacji projektu. Zapraszamy uczniów do wypożyczania nowości wydawniczych oraz rodziców do zapoznania się z ofertą czytelniczą.

Monika Rodakowska
Bernadeta Basaj

Rodzicu! Czytaj dziecku od urodzenia!

Kampania społeczna Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" pn.: "Pierwsza Książka Mojego Dziecka".Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sfinansowany z jego środków. Partnerem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.Film zaczerpnięty ze strony http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/pkmd

Sejm ustanowił sześciu patronów roku 2017

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów. Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły.

Józef Konrad -Korzeniowski to syn polskich zesłańców syberyjskich, pisarz piszący w Anglii i po angielsku, pierwszoplanowa postać literatury światowej. W grudniu 2017 obchodzona będzie 160. rocznica Jego urodzin.

Marszałek Józef Piłsudski to polski działacz społeczny i niepodległościowy, twórca Legionów Polskich, naczelny wódź Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski, przywódca sanacji i dwukrotny premier w okresie międzywojennym.

Adam Chmielowski to Święty Brat Albert, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, malarz, święty Kościoła katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych. W ubiegłym roku minęła setna rocznica Jego śmierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania przez Niego habitu.

Honorat Koźmiński, właściwie Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński to polski kapucyn, teolog, prezbiter, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, w październiku 1988 r. beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Tadeusz Kościuszko to polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. W 2017 roku minie 200 lat od Jego śmierci.

Rok 2017 ma być również Rokiem Rzeki Wisły. 550 lat temu, w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły "Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego".

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-ustanowil-szesciu-patronow-roku-2017/ke00nh

Wykonanie: Dan-net