• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 • 1 września 2014 r. 6-latki obowiązkowo rozpoczną naukę w szkole.
 • W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 podejmują decyzję o ich nauce w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
 • Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia Twojego sześcioletniego dziecka do pierwszej klasy.
 • Wszelkie, niezbędne informacje uzyskasz od dyrektora szkoły.
 • Szkoła powinna zapewnić Twojemu dziecku w klasach pierwszych kącik rekreacyjny, dodatkową opiekę nauczyciela oraz miejsce na podręczniki.
 • Jeżeli Twoje sześcioletnie dziecko nie będzie uczniem klasy pierwszej, organ prowadzący musi zapewnić mu miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

W podjęciu prawidłowej decyzji pomoże Ci:
Diagnoza przedszkolna – jest informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Diagnozę powinieneś otrzymać od dyrektora przedszkola do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej.

Warto wiedzieć:

W przypadku wątpliwości przy podjęciu decyzji o nauce dziecka 6-letniego w pierwszej klasie możesz skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje przeniesienia ucznia z klasy pierwszej do przedszkola.

Jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu do najbliższej szkoły podstawowej lub zwrot kosztów przejazdu ucznia, jeśli dowożenie zapewniają rodzice.

Szkoła powinna zapewnić Twojemu dziecku opiekę po zajęciach edukacyjnych na świetlicy szkolnej.

Twoje pięcioletnie dziecko posiada edukacyjne predyspozycje do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej gdy:

 • potrafi powiedzieć coś o sobie;
 • rozumie treść poleceń i wykonuje zadania
 • przestrzega reguł obowiązujących w oddziale przedszkolnym;
 • uczestniczy w zabawach i grach zespołowych;
 • zapamiętuje treść bajki lub wiersza;
 • klasyfikuje i szereguje przedmioty;
 • stosuje pojęcia czasowe;
 • orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni;
 • samodzielnie ubiera się, zjada posiłki, korzysta z toalety;
 • radzi sobie z trudnościami;
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych;
 • jest sprawny ruchowo i manualnie;
 • interesuje się czytaniem, pisaniem.

Co warto zrobić zapisując dziecko do pierwszej klasy:

 • Nawiązać kontakt z dyrektorem szkoły podstawowej.
 • Korzystać z dni otwartych, które są organizowane przez większość szkół.
 • Odwiedzić z dzieckiem szkołę:
  zapoznać się z nauczycielem, obejrzeć miejsca, z których uczeń będzie korzystał
  salę dydaktyczną, świetlicę, salę gimnastyczną, stołówkę, toalety, boisko.

  Zwrócić uwagę na to czy dziecko oprócz predyspozycji intelektualnych jest gotowe do podjęcia nauki w szkole również pod względem predyspozycji emocjonalnych, społecznych, fizycznych. Niezwykle ważne jest wspieranie rozwoju dziecka. Należy dołożyć wszelkich starań, aby proces ten przebiegał w sposób ciągły i harmonijny.

Więcej informacji na stronach:
www.men.gov.pl
www.kuratorium.waw.pl
www.ore.edu.pl

Wykonanie: Dan-net