• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo

Informuję, że pomimo trwającego strajku zarówno egzaminy gimnazjalne jak i egzaminy ósmoklasistów przebiegały w naszej szkole zgodnie z procedurami. W zespołach nadzorujących przebieg egzaminów w dniach 10.11.12 kwietnia i 15,16,17 kwietnia zasiadali czynni zawodowo nauczyciele naszej szkoły i przedstawiciele innych szkół i placówek oświatowych. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali w trakcie egzaminów.

Agnieszka Babańca

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

Ogłoszenie

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), 15,16,17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. W tych dniach zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Przypominam uczniom klas ósmych o obowiązku przyjścia do szkoły na godzinę ósmą. Pomimo trwającego strajku postaram się aby egzamin odbył się.

Agnieszka Babańca
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

Ogłoszenie

W dniu 10-12 kwietnia 2019 roku odbywają się w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisko rekolekcje wielkopostne. W związku z czym uczniowie są zwolnieni z zajęć w celu odbycia rekolekcji. W tych dniach odbywają się również egzaminy gimnazjalne.

Przyjazd dzieci kl. VI, VII, VIII i III gimnazjum do szkoły na godz. 8:00 – zgodnie z obowiązującym rozkładem. Odwóz dzieci kl. VI-VIII ok. godz. 10:15 z parkingu przy kościele i równoczesny przywóz dzieci kl. I-V na rekolekcje o godz. 11.30.

Odwóz dzieci z kl. I-V o godz. 12:30 z parkingu przy kościele i ok. 12.50 - 13.00 – z parkingu przy szkole (klasy gimnazjalne).

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce – Letnisko

Serdecznie dziękuję Państwu za wyrozumiałość i wsparcie w organizacji pracy szkoły w czasie strajku. Informuję, że w dniu dzisiejszym do strajku przystąpiło 80% nauczycieli i strajk nadal trwa, a co się z tym wiąże w dalszym ciągu nie mogę zagwarantować opieki Państwa dzieciom. Dlatego zwracam się ponownie do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w kolejnych dniach strajku.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez e-dziennik i stronę szkoły (www.psp.garbatkaletnisko.pl) niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Jeszcze raz zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

10 kwietnia 2019 roku rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne i pomimo strajku postaram się zgodnie z obowiązującym prawem powołać zespoły nadzorujące i przeprowadzić egzamin. Proszę wszystkich uczniów oddziałów gimnazjalnych o przyjście do szkoły na godzinę 8.00 w strojach galowych i odpowiednio przygotowanych.

Agnieszka Babańca
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

Informuję, że w związku z brakiem porozumienia pomiędzy Rządem i Organizacjami Związkowymi oraz pozytywnym wynikiem referendum strajkowego, nasza szkoła przystępuje od 8 kwietnia br. do strajku. W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać, ponieważ istnieje możliwość, że ponad 80% nauczycieli będzie strajkować, nie mogę zagwarantować opieki Państwa dzieciom. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez e-dziennik i stronę szkoły niezwłocznie po ich uzyskaniu. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Dyrektor szkoły
Agnieszka Babańca

Szanowni Rodzice

Garbatka - Letnisko, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi a rządem.

W referendum przeprowadzonym w dniach 14-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko, 72% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania szkoły.

W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkole. Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

W przypadku zamknięcia szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
 • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Rodziców uczniów klas gimnazjalnych i klasy ósmej informuję, iż podejmę działania zgodne z przepisami prawa, aby egzaminy odbyły się w zaplanowanym terminie.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: www.psp.garbatkaletnisko.pl  oraz przesyłane do Państwa za pomocą dziennika elektonicznego – proszę o sprawdzanie wiadomości.

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.

Z poważaniem
Agnieszka Babańca
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

Szanowni Rodzice

Garbatka - Letnisko, 2 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice,

Nauczyciele  w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, systematycznie dokształcają się, żeby skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przygotować dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.

Dziś wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli podstaw, podważa godność tego zawodu. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela. W referendum przeprowadzonym w okresie 14-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 72% biorących udział w głosowaniu, gdyby nie zostały spełnione żądane postulaty związkowe.

Ewentualny strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia, może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci, o czym będziecie Państwo informowani po zapadnięciu decyzji o jego podjęciu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość, nie występujemy przeciwko Państwu i dzieciom, ale przeciw decyzjom MEN. Celem jest dobra edukacja, a nie ma dobrej edukacji bez dobrych i godnie opłacanych Nauczycieli. To Uczeń jest i zawsze będzie dla dobrego Nauczyciela najważniejszy.

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Garbatka-Letnisko, 11 IV –14 IV 2019 r.

Środa – 10 IV

godz. 9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Czwartek – 11 IV

godz. 9.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Piątek  12 IV

godz. 9.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-7
godz. 11.30 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 19.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży klas 8 i 3gimnazjum,
szkół średnich i studentów  

ks. Tomasz Orłowski – dla dzieci i młodzieży

KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego

DLA KLAS I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Palma powinna uwzględniać tradycyjne materiały służące do jej wykonywania oraz zwyczajowe techniki zdobnicze.

Zgodnie z tradycją w skład palmy wielkanocnej wchodziły rośliny, które wypuszczały liście bądź zakwitały w okresie przypadającym na Niedzielę Palmową, a także rośliny wiecznie zielone. Materiałem bazowym dla palm wielkanocnych w regionie radomskim były gałązki wierzbowe. Oprócz nich wykorzystywane były: trzcina, rogożyna, kwiaty polne, barwinek, gałązki sosnowe, borówki, gałązki porzeczki lub maliny. Rękojeść palmy owijano paskiem ponacinanej z jednej strony bibuły lub wstążką. Palmę można było udekorować kwiatkami wykonanymi z bibuły.
Długość palm wielkanocnych nie powinna przekraczać jednego metra.
TERMIN:   5 KWIETNIA 2019R
MIEJSCE: wychowawcy klas, p. R.Jędrasek, p. A. Styczyńska

ZAPRASZAMY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO – „CHEŁMOŃSKI WCZORAJ I DZIŚ”

DLA KLAS VII, VIII I IIIPG

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej malarstwem Józefa Chełmońskiego.
2. Technika wykonania prac – dowolna.
3. Termin oddania prac – 15 kwietnia 2019 r.
4. miejsce oddania prac – wychowawcy, p. Jędrasek, p. Styczyńska.

Zapraszamy!

Zostań dawcą- akcja "Dzień Dawcy Szpiku"

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Jedynie 25% Pacjentów znajduje „bliźniaka genetycznego” w rodzinie, pozostałe 75% zdanych jest na Dawców niespokrewnionych.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,1 milion Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, z czego w bazie Fundacji DKMS ponad 1 milion. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 28 milionów potencjalnych Dawców.

Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest bardzo trudne, jak szukanie igły w stogu siana. Dla wielu pacjentów wciąż nie można znaleźć osoby, która mogłaby uratować ich życie. Dlatego tez w Publicznej szkole Podstawowej z inicjatywy pani dyrektor Agnieszki Babańcy oraz opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu  p. Moniki Bernacik w dniu
24 marca ( niedziela) od godz. 9 do 17 zostanie zorganizowany Dzień Dawców Szpiku..

Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy przyjść do szkoły i jednorazowymi pałeczki dokonać wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej części policzka.  Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy  zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz kartę Dawcy. Cały proces rejestracyjny trwa około 2-3 miesięcy.

Zachęcamy do udziału w akcji!
Razem możemy podarować komuś ŻYCIE!

Opiekun SKW
Monika Bernacik

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje, że baza szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-iuczniowie/ rekrutacja-do-szkol/baza-szkol-ponadpodstaw/13352,Wykaz-szkolponadpodstawowych- i-ponadgimnazjalnych.html). Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878,Punktinformacyjny- rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html), a na stronie internetowej kuratorium po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Magdalena Cichostępska
Dyrektor Wydziału Kształcenia
Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

Wykonanie: Dan-net