• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Strona główna

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW dzieci i młodzieży) szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Kwotę ubezpieczenia w wysokości 40 zł należy przekazać wychowawcy klasy do 30 września 2017 r.

Poniżej przedstawiam ofertę dobrowolnego ubezpieczenia wybraną przez zarząd Rady Rodziców.

Agnieszka Babańca

 

 

Obowiązują OWU zatw.uchwałą 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 29 marca 2016 plus postanowienia odmienne lub dodatkowe dla potrzeb niniejszej ochrony.

Tylko dla rodziców ubezpieczających swoje dzieci od NNW
OC w życiu prywatnym RODZICA, Wysoka suma gwarancyjna- 20 000 PLN
Niska Składka  TYLKO !!! 5 zł na ROK

Ubezpieczenie chroni RODZICA (odpowiedzialność przejmuje INTERRISK)
przed wszelkimi zobowiązaniami w stosunku do szkoły, innych rodziców, osób trzecich w związku z wyrządzonymi przez dziecko/ucznia szkodami, zdarzeniami na terenie szkoły, a także w życiu prywatnym. Obowiązuje 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

Wykonanie: Dan-net