• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Strona główna

Ogłoszenie

16.06.2017 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo - wychowawcze) - brak dowozu uczniów.

19.06.2017 r. (poniedziałek)- zajęcia odbywają się zgodnie z planem. W tym dniu nastąpi zmiana odjazdu II kursu autobusów z godziny 15.20 na 14.35

20.06.2017 r. (wtorek) - Happening ekologiczny "Czysta Garbatka - Miłe Letnisko" . Przyjazd autobusów bez zmian, odjazd autobusów: I kurs 12.40, drugi kurs 13.40

21.06.2017 r. (środa) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo - wychowawcze)- brak dowozu uczniów.

22.06.2017 r.(czwartek )od rana zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem . W tym dniu nastąpi zmiana odjazdu II kursu autobusów z godziny 15.20 na 14.35
godz. 16.00 Msza Św. dla klas I - III szkoły podstawowej.
godz. 17.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I - III szkoły podstawowej

23.06.2017 r. (piątek)
godz. 8.00 - Msza Św.
godz. 9.15 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV - VI i gimnazjum. Przyjazd uczniów zgodnie z planem, odjazd około 12.00

Wykonanie: Dan-net