• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty za podręcznik uszkodzony, zniszczony lub zagubiony. Prosimy o uiszczenie opłaty za zniszczony podręcznika na konto:
BS Zwoleń oddział Garbatka 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001
W treści przelewu tytułem należy wpisać: „Zwrot za podręcznik ucznia (imię i nazwisko), (tytuł podręcznika i klasa)”. Odbiorca: Gmina Garbatka-Letnisko
Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Poniżej przedstawiamy wykaz podręczników oraz ceny.

Klasy I-III PSP

Język angielski do klasy I – 18,40 zł
Język angielski do klasy II – 24,75 zł
Język angielski do klasy III – 24,75 zł

 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III  szkoły podstawowej

Klasa IV PSP

 • Język polski „Między nami” wyd. GWO – 21,90 zł
 • Matematyka „Matematyka z plusem” GWO – 21,90 zł
 • Przyroda „Tajemnice przyrody”  - 21,20 zł
 • Historia i społeczeństwo „Wehikuł czasu” GWO – 21,20 zł
 • Muzyka „Lekcja muzyki” – 7,30 zł
 • Zajęcia komputerowe „Lubię to” – 7,30 zł
 • Zajęcia techniczne „Jak to działa” – 9,50 zł
 • Język angielski SP MCMill EVOLUTION PLUS cz.1 + CD – 21 zł

Klasa V PSP
1. Język polski „Między nami” wyd. GWO – 21,90 zł
2. Matematyka „Matematyka z plusem” GWO – 21,90 zł
3. Przyroda „Tajemnice przyrody”  - 21,20 zł
4. Historia i społeczeństwo „Wehikuł czasu” GWO – 21,20 zł
5. Muzyka „Lekcja muzyki” – 7,30 zł
6. Zajęcia komputerowe „Lubię to” – 7,30 zł
7. Zajęcia techniczne „Jak to działa” – 9,50 zł
8. Język angielski SP MCMill EVOLUTION PLUS cz.1+ CD – 21 zł
9. Plastyka „Do dzieła!” – 7,30 zł

KLASA I PG
1. Chemia  CIEKAWA CHEMIA cz.1 podręcznik  21,78 zł
2. Matematyka  LICZY SIĘ MATEMATYKA kl.1 podręcznik  24.75 zł
3. Język polski  MYŚLI I SŁOWA kl.1 podręcznik 24.75 zł
4. Fizyka  ŚWIAT FIZYKI cz.1 podręcznik 21.78 zł
5. Zajęcia komputerowe   LEKCJE Z KOMPUTEREM cz. 1-3 podręcznik 8.90 zł
6. Geografia  PULS ZIEMI kl.1 podręcznik 24.10 zł
7. Biologia  PULS ŻYCIA cz.1 podręcznik 24.10 zł
8. Historia  ŚLADAMI PRZESZŁOSCI kl.1 podręcznik 23.10 zł
9. Język angielski  Express SMART TIME cz.2 podręcznik 23.10 zł
10. Język niemiecki  PWN KOMPASS NEU cz.1 podręcznik z płytą CD-AUDIO     23.10 zł
11. EDB  ŻYJE I DZIAŁAM BEZPIECZNIE kl.1-3 podręcznik 15.00 zł
12. Muzyka  MUZYCZNY ŚWIAT PODRĘCZNIK kl.1-3  (2015) podręcznik     8.90 zł

KLASA  II PG
1. Biologia  PULS ŻYCIA cz.2 podręcznik  24,10 zł
2. Geografia  PULS ZIEMI kl.2 podręcznik 24,10 zł
3. Historia  ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI kl.2 podręcznik 23,10 zł
4. WOS  DZIŚ I JUTRO kl.1-3 cz.1 podręcznik 15,00 zł
5. Język angielski  Express SMART TIME cz.3 podręcznik 23.10 zł
6. Język niemiecki  PWN KOMPASS NEU cz.2 podręcznik z dwoma płytami CD-Audio  23.10 zł
7. Język polski  MYŚLI I SŁOWA  kl.2 podręcznik  24.75 zł
8. Matematyka LICZY SIĘ MATEMATYKA kl.2 podręcznik 24,75 zł
9. Chemia  CIEKAWA CHEMIA cz.2 podręcznik 21.78 zł
10. Fizyka  ŚWIAT FIZYKI cz.2 podręcznik  21.78 zł

Wykonanie: Dan-net