• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona główna

Konkurs plastyczny

W związku z obchodami nadania PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisku sztandaru, ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas I- III.

Uczniowie mają do wyboru dwa tematy:
1.Królowa Jadwiga na koronacji - mój projekt sukni .
2. Rycerz królowej Jadwigi.
Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, ale także wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów rycerskich i dawnych elementów ubioru.
Termin 20 września.
Format: A4 ( prosimy o prace na kartkach z bloku technicznego).
Technika wykonania dowolna, trwała.
Prace oddajemy do wychowawców.
Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę : samodzielność wykonania, pomysłowość, nawiązanie do epoki w której żyła królowa Jadwiga, technikę wykonania, staranność. Wybrane prace zostaną nagrodzone, wszystkie będą zaprezentowane na wystawie.
Uczestników prosimy o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem oraz podanie klasy do której uczeń uczęszcza.
Organizatorzy obchodów.

Opieka nad konkursem: Danuta Matysiak

Wykonanie: Dan-net