• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 23 października 2020r., od 24 października 2020r. do 8 listopada 2020r zostało ograniczone funkcjonowanie szkół podstawowych dotyczące klas IV–VIII. W związku z powyższym Wasze dzieci, uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 26 października nie przychodzą do szkoły, tylko pozostają w domach i realizują kształcenie na odległość zgodnie z obowiązującym  do tej pory planem. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zachowaniem proporcji zajęć z wykorzystaniem monitora ekranowego jak i bez jego użycia. W planie lekcji będą zaznaczone zajęcia, które zawsze będą w formie online i te, które będą realizowane w zależności od potrzeb z użyciem lub bez monitora ekranowego. Podstawowymi kanałami komunikacji pozostaje dziennik Librus  i platforma Office 365, która pozwala kompleksowo prowadzić zajęcia online, łącznie z przesyłaniem i odsyłaniem zadań. Nauczyciele planują zajęcia online w kalendarzu na platformie Teams. W przypadku braku nauczyciela zajęcia mogą zostać odwołane. Zajęcia rewalidacyjne będą odbywać się w szkole lub w formie online, zgodnie z decyzją rodziców.

Uczniowie powinni uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem lekcji, zajęcia będą się rozpoczynać o tej samej godzinie jak w szkole. Lekcje online mogą trwać od 30 do 60 minut (60 minut w przypadku zdwojeń z danego przedmiotu). Podczas lekcji będzie odnotowywana obecność oraz dokonywana ocena uczniów. Bardzo proszę o sprawdzanie na bieżąco wiadomości w e-dzienniku.

Koordynatorami nauki zdalnej są wychowawcy poszczególnych klas, do nich proszę kierować pytania i wątpliwości. Proszę Państwa o wyrozumiałość, jeżeli będą jakieś trudności, postaramy się na bieżąco je rozwiązywać.

Uczniowie klas I-III uczą się w trybie stacjonarnym na terenie szkoły zgodniez obowiązującym planem zajęć.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.15 do 16.00.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia Agnieszka Babańca – dyrektor szkoły

Wykonanie: Dan-net