• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 1. Zajęcia odbywają się w klasach IV-VIII oraz według dotychczasowych przepisów w klasach gimnazjalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 roku po raz pierwszy wychowaniem do życia w rodzinie zostali objęci uczniowie klasy IV szkoły podstawowej.
 2. Zajęcia nie są obowiązkowe dla ucznia. Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci.
 3. Integralne ujęcie seksualności (na takim opiera się program) uwzględnia rozwój adolescenta zarówno w aspekcie fizycznym, jak też psychicznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym.
 4. Zajęcia trwają jeden semestr – 19 godzin lekcyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN część zajęć (5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły.
 6. Korzystamy (z uznanego przez MEN i ekspertów metodycznych) programu „Wędrując ku dorosłości”, autor: Teresa Król, Wydawnictwo Rubikon. Opinie o programie i wykaz tematów www.ksiegarniarubikon.pl/s/materialy_do_pobrania
Wykonanie: Dan-net